Työterveyslaitoksen järjestämissä, maksuttomissa valmennus- ja vertaisryhmissä keskityimme yrittäjän osaamiseen ja hyvinvointiin osallistujille ajankohtaisten kysymysten kautta. Työskentely rakentui erilaisista harjoituksista, keskusteluista ja valmennussisällöistä (esimerkiksi markkinointi ja digitaliset työkalut). Työskentely ja teemat räätälöitiin osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Toiminnan tavoitteena oli tarjota vertaistukea, rohkeutta ja innostusta liiketoiminnan kehittämiseen, iloa ja itseluottamusta sekä verkostoja yrittäjien työn tueksi. Ryhmätoiminnan ohella sparrasimme yrittäjiä omien tavoitteiden saavuttamiseksi henkilökohtaisissa verkkotapaamisissa. Ennen ryhmän käynnistymistä kävimme henkilökohtaiset keskustelut osallistujien kanssa ryhmätoimintaan liittyvistä odotuksista ja tavoitteista. Ryhmätoiminnan lopuksi yrittäjät arvioivat tavoitteidensa toteutumista henkilökohtaisissa keskusteluissa.

Valmennus- ja vertaisryhmiä järjestettiin kolme: syksyllä 2019, syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Ryhmät oli tarkoitettu vähintään 55-vuotiaille y-tunnuksellisille yrittäjille, joiden yritys sijaitsee Uudellamaalla. EntreFox-hankkeen puitteissa valmennus- ja vertaisryhmiä ei enää järjestetä. Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille!

 

Lisätietoja valmennus- ja vertaisryhmistä saat Saralta:

Sara Lindström
Erikoistutkija
Työterveyslaitos
sara.lindstrom@ttl.fi
puh 043 824 4521