Osaaminen on jokaisen ainutlaatuinen yhdistelmä kykyjä, taitoja ja ominaisuuksia, joita voi oppia ja kehittää. Yrittäjyyden lisäksi olet myös jonkin sisällön tai toimialan ammattilainen. Yrittäjän osaaminen voidaankin karkeasti jakaa ammattiosaamiseen ja yrittäjyysosaamiseen. Tuottamamme osaamiskartoitus koskee yrittäjyysosaamista eli niitä yleisiä taitoja, kykyjä, kokemuksia ja ominaisuuksia, joita tarvitsen nimenomaan yrittäjänä.

Osaamisen kartoittaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää, jotta voit hyvin työssäsi,  teet sinulle riittävää tulosta ja hallitset yritystoimintasi eri osa-alueita. Hyödyn lisäksi osaamisen arviointi voi olla hauskaa ja palkitsevaa sinulle itsellesi. Yrittäjän osaamiskartoitus on työväline, jonka avulla voit kartoittaa nimenomaan yrittäjyyteen liittyvää osaamistasi  ja tunnistamaan kehittymistarpeitasi siinä.

Kun osaamiskartoitus on valmis, se sisältää kuusi yrittäjälle olennaista osaamisaluetta, joiden otsikot näet seuraavassa kappaleessa. Voit arvioida valitsemaasi osa-aluetta tai halutessasi tehdä ne kaikki peräkanaa. Jokaisessa osaamisalueessa on 5-10 taitoa tai ominaisuutta, joihin saat ottaa kantaa. Kun olet tehnyt arvioinnin, saat raportin, joka sisältää vinkkejä ja ideoita osaamisalueiden kehittämiseksi.

Osaamisalueet ovat:

  1. Myynti- ja markkinointiosaaminen
  2. Talousosaaminen
  3. Lakiosaaminen
  4. Liiketoiminnan kehittäminen
  5. Ihmisten johtaminen
  6. Oman työn johtaminen

Siirry yrittäjän osaamiskartoitukseen


 

Yrittäjän osaamiskartoitus perustuu yrittäjien tarpeisiin, jotka kävivät ilmi yhteistyössä Entrefox-hankkeeseen osallistuneiden yrittäjien kanssa. Osaamiskartoituksen kehitystyössä on hyödynnetty aikaisempia osaamisen tunnistamisen työkaluja, erityisesti EU-tason EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework ja Taidot Työhön -hankkeessa tuotettu Kompetenssikartoitus.