Yrittäjän osaamiskartoitus on herättelevä ja kannustava itsearvioinnin väline, jonka avulla yrittäjä voi tunnistaa oman osaamisensa osa-alueita ja saada vinkkejä osaamisen kehittämiseen.

Yrittäjyyden lisäksi olet myös jonkin sisällön tai toimialan ammattilainen. Yrittäjän osaaminen voidaankin karkeasti jakaa ammattiosaamiseen ja yrittäjyysosaamiseen. Tämä osaamiskartoitus koskee yrittäjyysosaamista eli niitä yleisiä taitoja, kykyjä, kokemuksia ja ominaisuuksia, joita yrityksesi tarvitsee. Muista, että voit myös ostaa palveluita – kaikkea ei tarvitse osata itse.

Osaamiskartoitus sisältää kuusi yrittäjälle olennaista osaamisaluetta. Voit otsikkoa klikkaamalla siirtyä suoraan valitsemaasi osaamisalueeseen tai halutessasi tehdä ne kaikki peräkkäin. Yhden osion tekemiseen kuluu aikaa noin viisi minuuttia. Jos teet kaikki peräkkäin, varaa aikaa puoli tuntia. Jokaisessa osaamisalueessa on 5-10 taitoa tai ominaisuutta, joihin saat ottaa kantaa.

Osaamisalueet ovat:

  1. Myynti- ja markkinointiosaaminen
  2. Talousosaaminen
  3. Lakiosaaminen
  4. Liiketoiminnan kehittäminen
  5. Ihmisten johtaminen
  6. Oman työn johtaminen

Kun olet arvioinut haluamasi osaamisalueet, saat yhteenvedon vastauksistasi. Halutessasi voit tallentaa vastausraportin PDF-tiedostona. Vastausraportissa on myös linkkejä ja lisätietoa osaamisen kehittämiseksi. Osaamiskartoituksen vastaukset pysyvät omalla laitteellasi, eikä niitä tallenneta mihinkään muualle.

 

Siirry yrittäjän osaamiskartoitukseen


 

Yrittäjän osaamiskartoitus perustuu yrittäjien tarpeisiin, jotka kävivät ilmi yhteistyössä EntreFox-hankkeeseen osallistuneiden yrittäjien kanssa. Osaamiskartoituksen kehitystyössä on hyödynnetty aikaisempia osaamisen tunnistamisen työkaluja, erityisesti EU-tason EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework ja Taidot työhön -hankkeessa tuotettu Kompetenssikartoitus.