Saanko esitellä: EntreFox – 55+ Entrepreneurs and working life

Yli 55-vuotiaille yrittäjille suunnattu työhyvinvoinnin edistämiseen ja tuottavuuden vahvistamiseen keskittynyt EntreFox –hanke käynnistyi keväällä 2019. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen.

Hankkeen lähtökohta ja tausta on varsin yksiselitteinen: hyvinvoivan yrityksen keskiössä on hyvinvoiva yrittäjä. Suomessa toimii 113 000 55-74-vuotiasta yrittäjää, joiden työssäjaksamista haluamme tukea kaikin keinoin. Työhyvinvoinnin näkökulmasta terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat avainasemassa. Elinikäisen oppimisen näkökulmasta digitalisaation muuttaessa muun muassa työn tekemisen tapoja, on jatkuva oppiminen yksi hankkeen kulmakivistä.

EntreFox-hankkeen toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto. Hanke on käynnissä 1.4.2019-28.2.2022 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

EntreFox tukee yli 55-vuotiaiden yrittäjien uraa ja hyvinvointia

Tarjoamme yrittäjille digipilotteja, hyvinvoinnin workshoppeja, Entrepreneurship workshoppeja sekä yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmiä.

Digipiloteissa tuemme digiosaamista ja elinikäistä oppimista keskittymällä digitalisaation ja tietotyön prosessien tukemiseen. Kaikki digipilotit räätälöidään yrittäjän ja yrityksen tarpeiden mukaan ja kohteena voi olla esimerkiksi tuottavuuden kasvu, työhyvinvoinnin vahvistaminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja innovointi.

Hyvinvoinnin workshopissa autamme teitä kehittämään työkykyänne, hyvinvointianne ja fyysistä jaksamistanne. Työpajassa tarjotaan muun muassa opastusta henkilökohtaisen työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja tukea sen toteuttamiseen.

Entrepreneurship workshopsissa ideoidaan, suunnitellaan ja ratkotaan teemaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia sekä pohtimaan oman yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia ja välitavoitteita. Työpaja tarjoaa ideoita ja tietoa yrittäjyyteen ja oppimiseen liittyen.

Yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmissä keskitytään yrittäjyyden eri osa-alueisiin ja yrityksen pyörittämisen arkeen osallistujien osaamista ja hyvinvointia kehittäen. Ryhmät tarjoavat vertaistukea, rohkeutta ja innostusta liiketoiminnan kehittämiseen, iloa ja itseluottamusta sekä verkostoja työn tueksi.

Tulevissa blogijulkaisuissamme esittelemme workshoppien, tapahtumien ja digipilottien oivalluksia ja tuloksia sekä yleisesti hyvinvointiin, työssäjaksamiseen, aktiiviseen ikääntymiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä teemoja.

Tervetuloa mukaan!

 

Marika Säisä, 1.10.2019