Pitkän aikavälin ajanhallinta

Pitkän- ja lyhyen aikavälin ajankäyttö eivät oikeastaan ole kovin erilaisia käsitteitä. Molemmissa on periaatteessa kyse samasta asiasta: olemassa olevien aikaresurssien suhteuttamisesta elämän välttämättömyyksien, henkilökohtaisten tavoitteiden ja yksityisten, tärkeiden asioiden välillä. Pitkänajan ajanhallinnassa korostuvat usein tavoitteet. Ihmiset saattavat arvioida elämänhallinnan onnistuneeksi, mikäli ovat tietyllä aikavälillä saavuttaneet itselleen merkityksellisiä tavoitteita. Pitkän aikavälin ajanhallinta pitää sisällään myös jokapäiväistä arjenhallintaa ja päivittäisen arjen suunnittelua. Pitkän aikatähtäimen ajankäyttö voidaan ymmärtää myös tavallaan armollisempana: kun tavoitteet on asetettu pidemmälle, voi joinakin päivinä ottaa rennommin kuin toisina.

Näin ollen, pitkän aikavälin suunnittelu on hyvä palauttaa niihin tekijöihin, mitkä ovat elämässä tärkeitä ja mihin haluaisi panostaa enemmän. Voidaan ajatella, että 55+ yrittäjällä on enemmän kokemusta ja mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan ajanhallinnan suunnittelussa. Samaten iän myötä on ehkä karttunut ymmärrystä siitä, mitkä asiat itseltä aikaa verottavat, sekä siitä mihin on mielekästä omaa aikaansa käyttää. Ikä tekee taitavaksi siinä, että pystyy hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja hahmottamaan asioiden välisiä yhteyksiä. Ajanhallinnan valttikortti piilee tiedon soveltamisessa, ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämisessä, kun tavoitteet on ennalta määritetty. 55+ on oletettavasti myös tietoisempi omista rajoistaan, ja ymmärtää milloin tietyt toiminnot olisi järkevä teettää muualla tai ulkoistaa toiselle yritykselle. Samoin armollisuus itseä kohtaan ja ymmärrys elämänrajallisuudesta saattaa helpottaa ajanhallintaa pitkällä aikavälillä. Konkarin itserefleksiivisyys on myös todennäköisemmin kehittynyt sille tasolle, että hän kykenee realistisesti arvioimaan oman ajanhallintansa toteutumista niin viikko- kuin kuukausitasolla ja soveltamaan niitä omaa elämää kantavin arvoihin, sisältöihin ja tavoitteisiin.


Käytännöllisiä vinkkejä

Hyödyllisiä linkkejä