Please scroll down for the English version

 

 

Ilmainen palvelumuotoilukoulutus 55 vuotta täyttäneille yrittäjille 

Tule oppimaan helppoja ja yksikertaisia menetelmiä asiakaskokemuksen kehittämiseen! Koulutuksessa opit luovan ongelmanratkaisun avulla kehittämään yritystoimintaasi sekä yrityksesi palveluita.

Tämän koulutuksen avulla

  • pääset syventämään asiakasymmärrystäsi
  • saat tukea uusien ideoiden ja oivallusten luomiseen
  • pääset sparrailemaan ja kehittämään liiketoimintaasi muiden yrittäjien kanssa
  • opit muotoiluajattelun perusteet ja palvelumuotoiluprosessin läpiviemisen omassa yrityksessäsi
  • pääset verkostoitumaan kansainvälisessä ympäristössä

Ajankohta: 3. maaliskuuta – 19. toukokuuta

Missä: Verkossa ja koronatilanteen salliessa Helsingin yliopiston keskustakampuksella

Koulutuksen muoto: Työpajat verkossa 3x3t, pienryhmätapaamiset 6x2t ja yksilöohjaus 1t
Kenelle: Kaikille 55 vuotta täyttäneille yrittäjille ja itsensätyöllistäjille (y-tunnus Uudellamaalla)

Rekisteröityminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109134/lomake.html

Lisätietoja EntreFox projektista: https://www.entrefox.fi/

 

Aikataulu:

3.3 klo 16-19, työpaja verkossa: Mitä on muotoiluajattelu ja miksi sitä tarvitaan yrityksen toiminnan kehittämisessä? Palvelumuotoilu prosessina, asiakasymmärryksen merkitys ja asiakastiedon kerääminen

22.3, 24.3 ja 25.3 klo 16-18, tapaamiset pienryhmissä

Kerätyn asiakasymmärryksen analysointi ja purkaminen, palvelupolkujen ja asiakaspersoonan visualisointi

14.4 klo 16-19 työpaja: Kuinka hyödyntää innovointia ja prototyyppejä palvelumuotoilussa?

Huhtikuu pienryhmätapaamiset: ideointi ja prototyyppien soveltaminen käytännössä

Huhti-toukokuu yksilötapaamiset

19.5 klo 16-19 työpaja: Pitchausta ja kannustusta

 

Kouluttajana toimii palvelumuotoilija Kirsi Kaunissaari

Kirsi Kaunissaari on palvelumuotoilija, jolla on osaamista myös liiketoiminnan kehittämisestä. Kirsi Kaunissaari on työskennellyt Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjyysverkostossa ja kehittänyt järjestön nuorten yrittäjien jäsenpalveluita palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Kirsillä on myös käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä pienissä kasvuyrityksissä. Palvelumuotoilu on hyödyllinen työkalu oman yritystoiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa pääsetkin toteuttamaan heti käytännössä erilaisia muotoiluajattelun oppeja ja menetelmiä oman yrityksen kehittämiseen.

 


 

Free Service Design course for entrepreneurs aged 55+

Come and join us to learn simple and easy methods to improve the customer experience for your business. You will learn innovative problem-solving methods for developing your product or service.

In this training, you will:

  • learn tools to deepen your customer understanding
  • get support to create new ideas and insights
  • get sparring for developing your business with other entrepreneurs
  • learn the basics of design thinking and carrying out the service design process in your own company
  • have a possibility to network in an international environment

When: 3 March – 7 May

Where: Online and, if possible, at the city centre campus of the University of Helsinki

Type of training: online workshops 3x3h, small group sessions 6x2h and individual guidance 1h

To whom: All self-employed people and entrepreneurs age 55 and over (when you register, you need to provide the business ID of a business registered in Uusimaa)

Registration: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109134/lomake.html

More info about Entrefox-project: https://www.entrefox.fi/

 

Schedule:

3 March, 4-7 pm, Online Workshop: What is service design and why is it needed? Service design as a process, the importance of customer understanding, methods for data collection.

22, 24 and 25 March, 4-6 pm, Small Group Sessions Analyzing and dismantling the collected customer understanding, visualizing service paths and personalities in practice

14 April, 4-7pm, Workshop How to utilize innovation and prototypes in service modelling? The importance of innovations for business, testing ideas with prototypes

April Workshops in small groups: Brainstorming and making prototypes in practice

April – May individual meetings with Kirsi

19 May, 4-7pm Relaxed pitching and encouragement

 

About our trainer

Kirsi Kaunissaari is a service designer with expertise in business development. Kirsi has worked e.g. with Suomen Yrittäjät and developed entrepreneurial services for young entrepreneurs by using service design methods. Additionally, she has developed the services of small growth companies by using service design methods. Kirsi emphasizes that service design is an effective approach to develop your business. In this training, you will get a chance to try different methods of service design to take a step further with your company.