Turun ammattikorkeakoulun tuottamissa Hyvinvoinnin workshopsarjoissa keskityimme yrittäjien terveyskunnon vahvistamiseen. Kolmessa työpajasarjassa tuettiin +55-vuotiaita yrittäjiä, jotka halusivat kehittää omaa työkykyään, hyvinvointiaan ja fyysistä jaksamistaan. Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen tavoite ja suunnitelma oman työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Työskentely rakentui luennoista, joissa käytiin läpi tietoa ikääntymiseen liittyvistä työkykyyn vaikuttavista asioista. Osallistujat saivat opastusta henkilökohtaisen työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja tukea sen toteuttamiseen. Osallistujille tarjottiin fyysisen toimintakyvyn mittaus Turun ammattikorkeakoulun liikunta- ja toimintakykylaboratoriossa. Lisäksi fysioterapiaopiskelijat tarjosivat ohjeita fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi. Osallistujat saivat halutessaan myös seurata edistymistään aktiivisuusrannekkeen ja kehonkoostumusmittarin avulla.

Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia digipilotteihin osallistuneita yrittäjiä!

Katja Heikkinen
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Puh. +358 40 355 0405
Katja.Heikkinen@turkuamk.fi