Entrepreneurship workshops in English were organized by EntreFox in 2019 – 2021. In total, five workshop series were organized. The themes of workshops included, among others, creativity and innovation, design service and boosting digital skills of 55+ aged entrepreneurs.

Many thanks to all participants and collaborators! We hope that our project’s result, Yrittäjän kehityspolku (working title in English: Entrepreneur’s development evaluation), will be useful for people who need more information on entrepreneurship in Finland but feel it is difficult to find it in English. The English version of the online tool is going to be published in 2022.

 

Same in Finnish:

Yrittäjyyden työpajat englanniksi järjestettin EntreFoxin toimesta vuosina 2019 – 2021. Kokonaisuudessaan järjestettiin viisi työpajaa. Työpajojen teemat sisälsivät muun muassa luovuus ja innovaatio, palvelumuotoilu ja digitaalisten taitojen kehittäminen 55+ -vuotiaille yrittäjille.

Isot kiitokset kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille! Me toivomme, että projektin lopputuotos, Yrittäjän kehityspolku (työnimi englanniksi: Entrepreneur’s development evaluation), on hyödyllinen kaikille jotka tarvitsevat tietoa yrittäjyydestä Suomessa, mutta tuntevat sen olevan vaikeaa englanniksi. Englanninkielinen versio lopputuotteesta julkaistaan vuonna 2022.

 

Tytti Steel

Tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Puh. +358 50 448 92 30

Tytti.Steel@helsinki.fi