EntreFox-hanke edistää yli 55-vuotiaiden yrittäjyyttä kansallisesti ja hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön kautta myös kansainvälisesti. Huima elämänkokemus, sekä laajat sosiaaliset verkostot antavat yrittäjille yksilölliset voimavarat ja huomattavan kilpailuedun yritysmaailmassa. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen. Yritysten tuottavuus ja kilpailukyky vahvistuvat yrittäjien digitaalista ja yrittäjyysosaamista kehittämällä sekä yrittäjien hyvinvointia ja terveyttä edistämällä. Toimenpiteet kohdistettiin hankkeen aikana erityisesti Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle, mutta pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät koko Suomessa.

Tarjosimme yrittäjille neljää palvelua: yrityskohtaiset Digipilotit ja Hyvinvoinnin työpajasarja Varsinais-Suomessa sekä Yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmät ja maahanmuuttajataustaisille yrittäjille suunnattu Entrepreneurship workshops Uudellamaalla. Kaiken kaikkiaan projektin palveluihin on osallistunut yhteensä 124 yrittäjää kehittääkseen omaa osaamistaan, edistääkseen liiketoimintaansa, vahvistaakseen hyvinvointiaan ja verkostoituakseen yrittäjäkollegoiden kanssa.

Palvelujen ohella olemme luotsanneet neljä Ratkaisuriihi-tapahtumaa, joissa on käsitelty muun muassa palvelumuotoilua, digitalisaatiota, hyvinvointia ja verkostoitumista. Tapahtumasarjaan on osallistunut yli 100 henkilöä.

Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä BSLF for Sustainable Working Life -projektin koordinoimassa kansainvälisessä yhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on nostaa hyviä kansallisia käytänteitä sekä edistää aktiivista ikääntymistä ja elinikäistä oppimista. Olemme työskennelleet kahdessa kansainvälisessä temaattisessa työryhmässä, joihin on osallistunut eri alojen asiantuntijoita Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta sekä alkuvaiheessa myös Valko-Venäjältä ja Venäjältä.

Hankkeessa tuotettu Yrittäjän kehityspolku koostuu neljästä osa-alueesta: ajanhallinnan, osaamisen ja terveyskunnon teemoista sekä teemat kokoavasta kehityskeskustelusta. Teemavalinnat on tehty yritysten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Asiantuntijoidemme lisäksi Yrittäjän kehityspolun työstämiseen on osallistunut yli 70 yrittäjää, yritysvalmentajaa ja/tai yritysneuvojaa vuonna 2021 järjestetyissä testaustilaisuuksissa. Olemme äärimmäisen kiitollisia saadusta palautteesta, kiitoksista ja kehitysehdotuksista, jonka perusteella olemme tuotetta edistäneet.

Ottakaa hetki itsellenne, ja käykää kehityskeskustelu itsenne kanssa. Mitkä asiat toimivat nykyisellään hyvin ja missä olisi kehittämistarpeita?

EntreFoxin toteuttivat Turun ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto 1.4.2019-30.6.2022. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Lue lisää Yrittäjän Kehityspolusta: https://www.entrefox.fi/kehityskeskustelu/

Lue lisää blogeistamme: https://www.entrefox.fi/blogi/

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä:

https://bslf.eu/bslf-for-sustainable-working-life-policy-brief-series/