Yrittäjyysosaaminen näkyviin

31.08.2021

Osaaminen on jokaisen ainutlaatuinen yhdistelmä kykyjä, tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, joita voi oppia ja kehittää. Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain.

EntreFox-hankkeessa teemme yhteistyötä yli sadan yli 55-vuotiaan yrittäjän kanssa kehittäen yrittäjyystaitoja, hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyviä taitoja ja digitaalista osaamista. Yrittäjyyden lisäksi osallistujat EntreFoxissa ovat myös jonkin sisällön tai toimialan ammattilaisia, kuten valmentajia, kampaajia, tilintarkastajia tai työnohjaajia. Kirjo on hyvin laaja. Lisäksi kukin osallistujista on ainutlaatuinen yksilö, jolla on huima elämänkokemus ja omat vahvuudet.

Yrittäjän osaaminen voidaankin karkeasti jakaa ammattiosaamiseen ja yrittäjyysosaamiseen. Molempia tarvitaan.  Yrittäjyysosaamisen ja ammattiosaamisen suhde pitää olla kunnossa silloinkin, kun varsinainen intohimo on sisällöllisessä tekemisessä, jossa käytetään ammatillista osaamista.

Yrittäjyysosaamisen voi jakaa eri kokonaisuuksiin. Siihen kuuluvat ainakin myynti- ja markkinointiosaaminen, talousosaaminen, lakiosaaminen, liiketoiminnan kehittämistaidot sekä taidot johtaa muiden ja omaa työtä.

Omia taitoja ja vahvuuksia täytyy viestiä ja tuoda myös muille näkyviin sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille. Vain siten asiakkaat tietävät, miten hyvä olet. Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on tärkeää myös sinulle itsellesi: Miten kova ammattilainen olen! Näin paljon osaan! Kokemus pystyvyydestä, osaamisesta ja pärjäämisestä on tärkeää, koska se tukee työn imua ja työn merkityksellisyyden tunnetta.

Euroopan tasolla yrittäjyysosaamisen kannattelu ja kehittäminen on ollut pinnalla jo vuosia, osana EntreComp – yrittäjyystaitojen viitekehyksen kehitystyötä. Osana EntreFox-projektia kehitämme Yrittäjän osaamiskartoitusta, joka koskee yrittäjyysosaamista eli niitä yleisiä taitoja, kykyjä, kokemuksia ja ominaisuuksia, joita tarvitsen nimenomaan yrittäjänä. Yrittäjän osaamiskartoitus on herättelevä ja kannustava itsearviointiväline, jonka avulla yrittäjä voi tunnistaa oman osaamisensa osa-alueita ja saada vinkkejä osaamisen kehittämiseen.

Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen on juuri nyt erityisen ajankohtaista. EntreFox on mukana Sitran osaaminen näkyväksi -viikoilla, jossa liki 350 toimijaa tukee ihmisiä tunnistamaan omaa osaamista ja tekemään sitä näkyväksi.  Kampanjan taustalla on Sitran ajatus: ”Tahdomme, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.”

Osaaminen näkyväksi -kampanja avattiin 30.8.2021 ja sieltä haluamme nostaa Topias Filpun vinkit Työeläkeyhtiö Varmasta:

Topiaksen vinkit

  1. Kokeile etukäteen vaikealta tuntuvia asioita ja lähde kokeilemaan myös sellaisia asioita, jotka tuntuvat alkuun vierailta tai joita muut välttelevät. Huomaat taatusti omaavasi jotain sellaista osaamista, josta et tiennyt.
  2. Pyydä palautetta. Toiset näkevät tai voivat sanoittaa osaamisesi eri tavoin kuin sinä itse. Fasilitoidusti toteutettuna tiimiläiset voisivat esim. kertoa vuorollaan kustakin kollegastaan tämän osaamisesta, vahvuuksista ja sen merkityksellisyydestä muille.

 

Mitä kaikkea Sinä osaat?

 

Osaamisen puolesta,

Sara Lindström, Työterveyslaitos

Marika Säisä, Turun ammattikorkeakoulu

Heli Ansio, Työterveyslaitos

 

Lue lisää:

Sitra: osaaminen näkyviin (https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/#ajankohtaista)

Sitra: osaamisen työkalut (https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/#tyokalut)

EntreFox: osaamiskartoitus (https://www.entrefox.fi/yrittajan-osaamiskartoitus/)

EntreComp – yrittäjyystaitojen viitekehityksen kehitystyö (https://entrecompeurope.eu/)