Yrittäjän digitaidot ajan tasalle 

12.11.2021

Vaikka digitaalisuuden tarve ja merkitys liiketoiminnassa vaihtelevat suuresti yritysten välillä, ei digiosaamisen päivittämistarpeilta voi kukaan välttyä. Koronapandemian myötä myynti ja markkinointi ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon. Lisäksi yritysten odotetaan hyödyntävän yhä kokonaisvaltaisemmin automatisointia ja tekoälyä liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja helpottamisessa.   

Ei varmasti ole yllättävää, että moni pienyrittäjä kipuilee digitaitojen kehittämisen kanssa. Siinä missä suurilla yrityksillä on käytössään merkittävät resurssit digitaalisten palveluiden kehittämiselle tai mahdollisuus niiden ulkoistamiselle, on pienyrittäjä yksin vastuussa kaikesta kehittämistyöstä varsinaisen liiketoiminnan ohella. Suomen yrittäjien mukaan suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät uutta teknologiaa eniten viestinnässä, markkinoinnissa ja mainonnassa. Myös tietotyön perusvälineitä, kuten älypuhelimia, etäyhteyksiä ja pilvipalveluita käytetään merkittävästi. Suomen yrittäjien ja Elisa Oyj teettämässä digibarometrissä kävi kuitenkin ilmi, että suurella osalla pk-yrityksistä on vielä puutteita digitaalisen osaamisen kanssa. Osaamisen kehittämistarve kohdistuu usein digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, mitkä ovat myös merkittävä osa tulevaisuuden muutostarpeita.  

Tärkeä selittävä tekijä teknologian hyödyntämiseen on yrityksen omistajan suhtautuminen ja kiinnostus digitaalisuutta kohtaan. Parhaimmillaan toimivat digiratkaisut voivat lisätä tehokkuutta ja kasvattaa liiketoimintaa. Ongelmana on, että kaikki yrittäjät eivät välttämättä hahmota digipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia yrityksen kasvun ja kehittämisen näkökulmasta. Suomen yrittäjien koulutuspäällikkö Mika Tuuliaisen mukaan monet menestysvaiheessa olevat, asemaansa tyytyväiset yritykset ovat jäämässä monin osin digitalisaation vauhdista. 

Vaikka yrittäjä on toki itse vastuussa oman digiosaamisen ylläpitämisestä, on muistettava, että kiireisellä pk-yrittäjällä ei välttämättä ole aikaa ja resursseja ylimääräiseen kehittämistoimintaan. Lisäksi yrittäjän osaamisen päivittämisestä ei huolehdi organisaatio tai järjestö, vaan tämä vastuu kaatuu yksittäisen yrittäjän harteille. Yrittäjäbarometrin mukaan suurimpia haasteita digitaalisen osaamisen kehittämiseen ovat ajan puute ja sopivan kehittämistavan löytäminen. On myös yrittäjiä, jotka kokevat digikulttuurin vieraaksi, eivät yksikertaisesti tiedä mistä kehittämistyössä voisi aloittaa. 

Entrefox –projekti järjestää 2.12. yrittäjille suunnatun englanninkielisen digiklinikka-webinaarin, jossa yrittäjät saavat vapaasti kysyä ammattilaisilta neuvoa erilaisiin haasteisiin. Mukaan voi ilmoittautua e-lomakkeella osoitteessa:  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113621/lomakkeet.html  

Jotta asiantuntijamme Digiapusi-firmasta ehtivät valmistautua vastaamaan juuri sinun kysymykseesi, täytäthän ilmoittautumislomakkeen 25.11. mennessä. 

Saara Vainio  

Tytti Steel  

 

Lähteet:  

Kauppinen, Tatu. & Kivikoski, Jouni. Miten yritykseni voisi hyödyntää digitaalisuutta? Suomalaisten pk-yritysten digiosaaminen. Prior konsultonti Oy. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/suomalaisten_pk_yritysten_digitaalituus_2019_prior_konsultointi.pdf  

Tuuliainen, Mika. 2017. Digiosaaminen kuntoon, osaavaa työvoimaa yrityksiin. Suomen yrittäjät, blogi-kirjoitus. https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-2017/a/blogit/aaniyrittajalle/digiosaaminen-kuntoon-osaavaa-tyovoimaa-yrityksiin