Yrittäjä: käy itsesi kanssa kehityskeskustelu

05.11.2020

Yrittäjän työ on valtaisaa puurtamista ja erityisesti pienissä yrityksissä yrittäjän tehtäväkirjo voi vaihdella laajasti toimitusjohtajasta markkinointivastaan pestiin ja siivoojan tehtäviin. Laaja-alaiset työtehtävät edellyttävät monipuolista osaamista. Usein kuitenkin käy niin, ettei arjen työtehtävien keskellä ehdi pysähtyä miettimään omaa tilannetta. Samoin arkisen tekemisen keskellä oma jaksaminen ja hyvinvointi saattavat jäädä liian vähälle huomiolle.

Työstämme EntreFox-hankkeessa +55-vuotiaille yrittäjille kehityskeskustelua, jossa yrittäjä pääsee peilaamaan osaamistaan ja ajanhallintataitojaan sekä pohtimaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä teemoja. Työ on vielä kesken, ja täydennämme eri teemojen sisältöjä hankkeen aikana. Tällä hetkellä verkkosivuillemme on julkaistu Yrittäjän kehityskeskustelu sekä vinkkejä arjen ajanhallintaan ja pidemmän aikavälin ajankäytön suunnitteluun.

Otamme enemmän kuin mielellämme vastaan kehitysideoita ja palautetta sisällöistä! Palautteet voi lähettää Työterveyslaitoksen asiantuntijallemme Sara Lindströmille.

Kehityskeskustelun ajatus on lähtenyt liikkeelle hankkeemme aikana käydyistä keskusteluista yrittäjien kanssa. Keskusteluissa on noussut esiin muun muassa tarve pysähtyä pohtimaan oman osaamisen tasoa ja mahdollisia kehityskohteita, kuten myös omaa jaksamista ja hyvinvointia. Näiden keskustelujen ja havaintojen pohjalta työstämme Yrittäjän kehityskeskustelua, joka toivottavasti antaa työkaluja, vinkkejä ja ratkaisuja oman osaamisen, ajanhallinnan ja hyvinvoinnin seuraamiseen ja kehittämiseen. Kokonaisuus on tulevaisuudessa tarjolla myös englanniksi.

Kehityskeskustelu terminä aiheuttaa paljon erilaisia ajatuksia puolesta ja vastaan – riippuen täysin siitä, millaisia omat kokemukset ovat olleet kehityskeskusteluissa. Toisinaan sen on vuosittainen pakkopulla, toisinaan se on erinomainen työkalu pysähtyä, arvioida, seurata ja systemaattisesti kehittää omaa osaamista ja hyvinvointia. Historiastasi riippumatta toivottavasti rakentamamme kokonaisuus toteuttaa enemmän jälkimmäistä. Vaikka työkalupakki on suunnattu +55 -vuotiaille yrittäjille, valtaosa sisällöistä soveltuu myös kaiken ikäisille yrittäjille.

Yrittäjä, ota hetki aikaa itsellesi ja käy kehityskeskustelu itsesi kanssa: https://www.entrefox.fi/kehityskeskustelu/

 

Kehittävin terveisin,

Marika Säisä
EntreFox-hankkeen projektipäällikkö
Lehtori
Turun ammattikorkeakoulu