Ylpeys omasta työstä kasvaa yrittäjien vertaisryhmässä

28.01.2021

Viime syksynä tapasimme Työterveyslaitoksen järjestämässä valmennus- ja vertaisryhmässä joukon yli 55-vuotiaita yrittäjiä. Ryhmän toiminta koostui kuudesta yhteisestä tapaamisesta sekä henkilökohtaisista sparrauksista yrittäjille. Käsittelimme ryhmässä yrittäjän hyvinvointia sekä yrittäjänä toimimista ja siihen liittyviä tietoja ja taitoja.

Ennen ryhmän alkua ja uudestaan ryhmän päättymisen jälkeen me Työterveyslaitoksen asiantuntijat pyysimme ryhmäläisiä arvioimaan uskoaan omiin kykyihinsä, uskoaan tulevaisuuteen, työn imuaan ja työkykyään. Arvioinnin tuloksissa ilahdutti varsinkin yrittäjien kokemus työn imusta. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunteiden ja motivaation tilaa, joka liittyy työhön. Siihen kuuluvat kokemukset tarmokkuudesta työssä, omistautumisesta työn tekemiselle ja uppoutumisesta työhön. Ryhmään osallistumisen aikana yrittäjien kokemukset työn imusta olivat lisääntyneet verrattuna ryhmää edeltävään aikaan. Yrittäjät tunsivat entistä useammin ylpeyttä omasta työstään. Myös ryhmäläisten kokemus vahvuudesta ja tarmokkuudesta työssä oli lisääntynyt syksyn aikana.

Ryhmään osallistumisensa jälkeen yrittäjät myös kokivat entistä vahvemmin, että tulevaisuudessa he voivat tehdä millaista työtä ikinä haluavat. Lisäksi heidän arvionsa omasta työkyvystään parani ryhmän osallistumisen aikana.

Ajassamme moni kyseenalaistaa työnsä mielekkyyden ja uupuu sen äärelle. Jotkut kokevat työnsä hyödyttömäksi. Joskus työ tuntuu tylsältä tai ihan järjettömältä. Työhön liittyvän pahoinvoinnin lisääntymistä vasten tuntuu hienolta, että ryhmäämme osallistuneet, vaativassa tilanteessa elävät yksinyrittäjät arvostivat omaa työtään ja uskoivat tulevaisuuteen.

Erityisesti mieltä lämmittää koronapandemian varjossa toimivien yrittäjien lisääntynyt ylpeys omasta työstä. Uskomme ryhmässä mukana olemisen edistäneen tätä ylpeyden tunnetta, koska ryhmä tarjosi mahdollisuuden pohtia työtä ja yrittäjyyttä yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Jokainen ryhmään osallistunut yrittäjä mietti syksyn aikana työtään monista näkökulmista. Kaikille oli tärkeää, että työn tekeminen tuntuu mielekkäältä ja tarjoaa myös toimeentuloa.

Itse asiassa tyytyväisyys työhön ja korkea työn imun taso ovat myös yleisemmin tyypillisiä yrittäjille. Yrittäjät kokevat tavallisesti enemmän työn imua kuin palkansaajat. Ryhmässämme moni oli alun alkaen perustanut yrityksen siksi, että oli kyllästynyt palkkatyöhön ja halunnut tehdä itsensä näköistä työtä itselleen sopivalla tavalla. Tämä vahvistaa työn imun lähtökohtia, mutta ei tarkoita sitä, etteivätkö yrittäjät tarvitsisi yhtä lailla tukea työhyvinvointiinsa. Varsinkin yksinyrittäjälle tilaisuudet pohtia omaan työhön liittyviä asioita muiden kanssa voivat olla harvassa. Ryhmässä sai vahvistusta omille ratkaisuille sekä toisilta yrittäjiltä että ryhmää ohjanneilta Työterveyslaitoksen asiantuntijoilta. Vaikka esimerkiksi pandemia saattoi hankaloittaa työtä tai tehdä sen väliaikaisesti mahdottomaksi, on omasta työstä koettu ylpeys voimavara, joka kannattelee vaativinakin aikoina.

Testaa oma työn imusi Työterveyslaitoksen verkkosivuilla: Työn imu -testi – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Oletko 55 vuotta täyttänyt yrittäjä, jonka yritys toimii Uudellamaalla? Haluatko mukaan maksuttomaan valmennus- ja vertaisryhmään? Tutustu ja ilmoittaudu: Yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmät | Entrefox

 

Heli Ansio