Yli 55-vuotiaiden tulevaisuuden työn haasteet – ratkaisuja Sustainable Working Life -projektista

11.02.2020

EntreFox –hanke on mukana Sustainable Working Life –projektissa, jota koordinoi Baltic Sea Labour Forum (BSLF).  Sustainable Working Life -projektin tarkoituksena on edistää ikääntyvän väestön kestävää työelämän kehitystä ja jatkuvaa oppimista. Projektissa pyritään tunnistamaan ja analysoimaan hyviä käytänteitä, jotka liittyvät elinikäiseen oppimiseen (Life Long Learning) ja aktiivisen ikääntymiseen (Active Ageing). Lopputuloksena kehitetään uusia yhteistyöaloitteita sekä toimenpidesuosituksia. Jotta hankkeessa löydettäisiin mahdollisimman monia hyödyllisiä hyviä käytänteitä, toteutetaan hanke työskentelemällä kahdessa temaattisessa työryhmässä. Työryhmien teemat ovat:

  • Age Management and Working Conditions
  • Job opportunities for an ageing work force, including Entrepreneurship

Itse vedän työryhmää Job opportunities for an ageing work force, including Entreprenership Entrefox-hankkeen edustajana. Temaattisen työryhmän jäseniksi haluttiin mahdollisimman monipuolinen asiantuntijajoukko Itämeren alueelta ja jäseniä kutsuttiin sekä kansallisten että Baltic Sea Labour Forumin verkostojen avulla. Tällä hetkellä työryhmässä on 14 jäsentä, jotka tulevat Virosta, Latviasta, Suomesta, Venäjältä sekä Valko-Venäjältä. Jäsenet edustavat monien kansallisuuksien lisäksi useaa ammattialaa sekä organisaatiotyyppiä. Mukana on niin työnantaja- että työntekijäorganisaation edustajia, tutkijoita sekä muita asiantuntijoita.

Työryhmien ensimmäinen tapaaminen kasvokkain tapahtui Tukholmassa 14.-15.11.2019. Tapaamisessa paitsi tutustuttiin toisiimme ja hankkeen taustoihin, myös käytiin itse työhön. Temaattiselle työryhmällemme määriteltiin fokus, tavoitteet ja kriteerit. Meidän ryhmämme aikoo keskittyä yli 55-vuotiaiden osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämiseen ja validoimiseen. Keskustelussa ilmeni, että useassa maassa ongelmat ovat yhteneviä: yli 55-vuotiailla on pitkä työkokemus ja vankka osaaminen, mutta ei välttämättä virallista koulutusta tai todistusta osaamisestaan. Joiltain osin osaaminen saattaa olla jo vanhentunutta -kuten esimerkiksi IT- tai some-taidot – ja tämä voi vaikeuttaa asemaa työmarkkinoilla. Myös työelämän muutokset ja tulevaisuuden työn uudet vaatimukset voivat koskettaa erityisesti työmarkkinoiden ikääntynyttä osaa. Pyrimme siis työryhmässä löytämään sellaisia hyviä käytänteitä, joiden avulla +55-vuotiaiden työelämäkyvykkyyttä voidaan kehittää sekä laatimaan näiden käytänteiden pohjalta toimenpidesuosituksia, joiden kautta nämä tunnistetut hyvät käytänteet voidaan tuoda käytäntöön eri maissa.

Seuraava temaattisen työryhmän kokoontuminen on huhtikuussa Turussa. Sitä ennen työryhmämme jäsenet aloittavat keräämään hyviä käytänteitä omista kotimaistaan. Tuleekin olemaan erityisen kiinnostavaa tutustua tähän materiaaliin. Mitä me voisimme esimerkiksi oppia Venäjältä? Entä voisiko Entrefoxissa havaittuja hyviä käytänteitä vaikkapa digipiloteista hyödyntää muissa maissa?

 

Reetta Raitoharju

 

Lisätietoja:

Sustainable Working Life Project