Teknologia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä - kokemuksia yrittäjien työpajoista

29.04.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on tarjolla valtava määrä erilaisia teknologiaa hyödyntäviä apuvälineitä. Esimerkiksi kännykkään voi ladata sovelluksia, joiden avulla voi laatia itselleen liikuntaohjelmia, seurata omaa untaan, pitää ruokapäiväkirjaa tai vaikka harrastaa etäjoogaa. Myös erilaiset aktiivisuusrannekkeet, älysormukset ja muut fysiologisia mittauksia suorittavat laitteet ovat arkipäiväistyneet.

Teknologian mahdollisuudet ovat siis hyvinkin kattavat, mutta onko näistä ratkaisuista oikeasti hyötyä? Vai jäävätkö laitteet pölyttymään muutaman viikon innostuksen jälkeen laatikoihin? Kokosimme tähän kirjoitukseen kokemuksiamme ensimmäisistä hyvinvoinnin työpajoistamme.

Entrefox –hankkeessa yhtenä työpajatyyppinä ovat hyvinvoinnin työpajat, joissa tavoitteena on antaa eväitä osallistujien oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Iso osa työpajojen toimintaa on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, mutta myös teknologiaa hyödynnetään monipuolisesti.

Ensimmäisiin hyvinvoinnin työpajoihimme osallistui 11 +55-vuotiasta yrittäjää. Työpajoissa kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus lainata aktiivisuusranneketta puoleksi vuodeksi. Lisäksi he saivat osallistua liikuntalaboratorion kuntotestauksiin ja Firstbeat –analyysiin, jossa mitataan elimistön palautumista. Esittelimme myös erilaisia puhelinsovelluksia, joita voisi itsenäisesti hyödyntää tukemaan omaa hyvinvointiaan.

Asenteet eivät kaikkien osallistujien kohdalla olleet yhtä positiivisia, kun esittelimme teknologisia vaihtoehtoja ensimmäisessä työpajassa. Teknologiaa ei pidetty välttämättä asiana, jonka katsottiin lisäävän hyvinvointia. Sovelluksia ja muita itsensä seuraamiseen liittyviä laitteita pidettiin myös hieman turhina. Onneksi uteliaisuus kuitenkin voitti, ja lähes jokainen osallistuja halusi koittaa aktiivisuusranneketta ja Firstbeat-analyysia sekä tulla mukaan verkkotapaamisiin.

Isoimmaksi ongelmaksi alussa nousi koulutuksen ja perehdytyksen tarpeen aliarviointi työpajoissa. Teknisiä ongelmia esiintyi myös paljon ja ne harmittavasti haittasivat varsinkin alussa toiminnan käynnistämistä. Myös verkkotapaamisten järjestäminen oli haastavaa ja meidän olisi jo ensimmäisellä kerralla pitänyt paremmin perehdyttää osallistujia työkalujen käyttöön.

Yksi työpajojen aikana voimakkaasti ilmenneistä tarpeista oli tarve yhteisölle. Keskustelu oli aina hyvin vilkasta ryhmissä ja osallistujat jakoivat mielellään kokemuksiaan ja kuuntelivat toistensa ideoita ja tavoitteita hyvinvoinnin kehittämisestä. verkkotapaamiset vaikuttivat alussa haastavilta, mutta loppujen lopuksi nekin alkoivat sujua. Niille, jotka eivät aikaisemmin olleet verkkotapaamisissa olleet, teknisten ongelmien lisäksi ajatus, että etänä tapaaminen voisi korvata oikean tapaamisen, oli vieras. Kuitenkin muutaman onnistuneen kerran jälkeen näitä verkkotapaamisia toivottiin jopa lisää.

Ehkä  suosituimmaksi teknologia-avusteiseksi toiminnaksi työpajojen aikaan osoittautuivat Firstbeat –analyysit. Tietoisuus omasta palautumisesta oli osallistujien mielestä erittäin silmiä avaava kokemus. Osallistujat luonnehtivat analyysin tuloksia jopa elämäänsä mullistaviksi. Osallistujat olivat saaneet monenlaisia oivalluksia esimerkiksi omasta nukkumisestaan. Myös tulosten purkaminen ja niistä keskustelu ryhmässä oli hyvin antoisaa.

Yhteenvetona voisi tiivistää, että teknologian hyödyntämistä hyvinvoinnin edistämisessä rajoittivat työpajoissamme:

  • Alun negatiiviset asenteet teknologiaa kohtaan
  • Puutteellinen tekninen osaaminen
  • Ongelmat teknologiassa ja niistä seuranneet epäonnistumisen kokemukset

Sen sijaan asioita, jotka edesauttoivat tekniikan hyödyntämistä olivat:

  • Uteliaisuus ja ryhmän kannustus
  • Riittävä opastus ja harjoittelu
  • Positiiviset kokemukset mittalaitteiden hyödyistä

Seuraavissa työpajoissamme keskitymme erityisesti riittävään opastukseen ja käytön tukeen sekä yritämme kehittää sähköistä yhteydenpitoa entisestään.  Teknologia ei ole mikään taikakeino oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, mutta paljon apua siitä voi olla.

 

Reetta Raitoharju ja Katja Heikkinen