Syksyn EntreFox-työpajoissa fokus yritysidean kirkastamisessa

17.12.2019

EntreFoxin englanninkielisissä työpajoissa on syksyllä ollut teemana luovuus ja innovaatiot. Työpajoihin on osallistunut ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä, jotka toimivat konsultteina ja mm. taiteen parissa. Fasilitaattoreina ja coacheina ovat toimineet Sanna Fäldt ja Sanna Salovuori Bravers Oy:stä. Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa he vetivät kaksituntisen työpajan, jossa käytiin jokaisen yrittäjän liikeidea läpi sekä pyrittiin parityöskentelyn avulla kirkastamaan jokaisen liiketoiminnan ydintä.

Työpajoihin osallistuneilla yrittäjillä oli vahva näkemys omasta toiminnastaan, mutta idean kirkastaminen yhdessä työskennellen koettiin erittäin hyödylliseksi. Työpajoihin osallistuttiin muun muassa sen vuoksi, että sieltä toivottiin vertaistukea ja verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi yrittäjät halusivat laajentaa omaa ymmärrystä koskien muunlaista kuin omaa yritystoimintaa. Myös halu ymmärtää erilaisia ihmisiä oli erään osallistujan motivaattori osallistumiselle. He, jotka kokivat, että oma yritystoiminta on vielä jokseenkin selkiytymätöntä, toivoivat saavansa ohjausta ja ystäviä, joiden kanssa pohtia yrittämiseen liittyviä kysymyksiä. Vertaistuki tulikin useamman yrittäjän kohdalla esille, kun he kertoivat työpajoihin liittyviä toiveitaan. Yksin yrittäminen koettiin usein raskaaksi. Yrittäjät kaipasivat lisää keskustelukumppaneita, joilta saisi sparrausta ja uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen.

Työpajan aiheen, luovuuden avulla puolestaan toivottiin löydettävän ratkaisuja omaan elämään erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa oma ajattelu on jäänyt niin sanotusti jumiin.  Yrittäjät keskustelivatkin vilkkaasti omista ideoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tämä selkiytti monien ajatusta siitä, millaista palvelua tai tuotetta haluaa asiakkailleen tarjota. Eräs viestinnän parissa työskentelevä yrittäjä kertoi, että menneiden asioiden taakse jättäminen ja uuden löytäminen tulevaisuudesta motivoi häntä työskentelemään ja kehittämään yritystään. Tämän moni koki vaikuttavaksi ja inspiroivaksi ajatukseksi: koettiin, että tulevaisuudessa on paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Toinen työpaja pidettiin Aalto Design Factoryn tiloissa Otaniemessä. ADF:n tutkijat Maria Mikkonen ja Erika Perttunen kertoivat Design Bites -projektista, jossa on kehitetty ja uudistettu elintarvikealalla toimivien startup-yritysten tuotteita.  Työpajassa käytiin läpi kokeellisen työotteen periaatteita, joita DB:kin toteutti työskentelyssään. Yrittäjille suunnatuissa tehtävissä jokaisen tuli pohtia kokeellisen työotteen merkitystä omassa yrityksessä. Käytiin myös läpi, millaisia kokeiluja kukin oli jo tehnyt. Tämän hyvin konkreettisen menetelmän avulla jokainen pääsi työstämään sitä, millaisten haasteiden kanssa haluaisi tai olisi järkevää tehdä erilaisia kokeiluja ja katsoa, mikä niistä toimisi parhaiten ongelman ratkaisemiseksi. Jokainen teki myös henkilökohtaisen lähitulevaisuuden suunnitelman, jonka avulla aikoo ratkoa yritystoimintaansa liittyviä pieniä haasteita.

Myös toisen työpajan tehtävät herättivät paljon keskustelua ja yrittäjät pääsivät sparraamaan toinen toisiaan. Keskusteluosuudet olivat hyödyllisiä, sillä ne tarjosivat tilaisuuden saada tärkeitä näkökulmia siihen, kuinka viedä konkreettisesti käytäntöön omia ideoita. Toisilta yrittäjiltä saatu palaute auttaa selkiyttämään omaa liiketoimintaa ja sitä, kelle suunnata markkinointia. Juuri tähän EntreFox haluaa tarjota mahdollisuuden työpajoissa, joissa jokainen pääsee jakamaan kokemuksiaan sekä näkemyksiään siitä, kuinka kehittää niin liiketoimintaa kuin omaa yrittäjyyttä.

Syksyn ryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja jatkaa omaehtoisemmin toimintaa myös ensi vuoden puolella. Tulevissa blogeissa kerromme lisää työpajojen annista.

Venla Luukkonen & Tytti Steel