Sosiaalinen media haltuun: some-julkaisut

09.06.2020

Ollako vai eikö olla, kas siinä kysymys. Monet yritykset ottavat käyttöön sosiaalisen median kanavia, mutta alkuhuuman jälkeen päivitys jää toisinaan retuperälle. Kun edellinen some-julkaisu toivottaa hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle, on viimeistäänkin nyt kesäkuussa aika nostaa some-kanavien aktiivinen käyttö takaisin oikeille urilleen. Pahimmillaan tuoreimmat julkaisut edelliseltä vuodelta herättävät asiakkaassa kysymyksen, onko yritys enää olemassa.

Blogisarja on kaksiosainen: ensimmäisessä osassa käsiteltiin some-strategiaa ja tämä toinen osa keskittyy some-julkaisujen suunnitteluun ja seurantaan.

 

Julkaisujen suunnittelu

Julkaisujen suunnittelussa kannattaa lähteä miettimään, minkälainen sisältö kiinnostaa potentiaalisia asiakkaita. Erilaiset videojulkaisut ovat vahvassa nosteessa ja aiheena voi olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun esittely, referenssivideo tai henkilöstön esittely. Kilpailut ja arvonnat toimivat kestosuosikkina some-kanavissa ja laajan vastaajajoukon myötä kilpailu tuo usein hetkellisesti laajaa näkyvyyttä yritykselle. Kilpailua tai arvontaa viritellessä kannattaa kuitenkin miettiä, saavuttaako näkyvyys juuri potentiaaliset asiakkaat ja mitä kilpailulla pyritään saavuttamaan. Lyhyet tietoiskut saattavat myös kiinnostaa some-seuraajia, mikäli tietoisku tuo selvästi uutta, kiinnostavaa tietoa lukijalleen.

Niin ikään julkaisua muotoillessa tulisi miettiä, onko julkaisun tarkoitus olla fiilistä nostattavaa, lukijaansa viihdyttävää, hyödyllistä ja kiinnostavaa vai suoraan myyntiin tähtäävää. Usein some-seuraajia kiinnostaa vaihtelevuus eli eri julkaisuihin voi valita erilaisia tarkoitusperiä. Kun ajatellaan sosiaalisen median perimmäistä tarkoitusta, jossa jokainen käyttäjä voi olla paitsi tiedon vastaanottaja, myös sisällöntuottaja ja viestijä, kannattaa vähintäänkin osassa julkaisuja miettiä, miten ihmiset saadaan osallistettua julkaisuun tykkäämällä, jakamalla tai kommentoimalla julkaisua.

Tarinallisuus tuntuu toimivan erityisesti sosiaalisen median kanavissa varsinaisen tyrkytyksen sijaan. Tuotteen tai palvelun hyötyjä ja ainutlaatuisuutta on mahdollista kuvata monin tavoin, jolloin saadaan myös luotua kiinnostavaa sisältöä seuraajille.

 

Yritys osana some-viestintää

Kun julkaisu on luotu ja julkaistu, ei yrityksen ole syytä poistua takavasemmalle. Erityisesti osallistavissa julkaisuissa on hyvä seurata, kuunnella ja reagoida. Negatiivisiakaan kommentteja ei kannata poistaa, vaan niihin kannattaa reilusti vastata asiallisesti. Näin yritys on aidosti mukana dialogissa potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Monet yritykset hyödyntävät ajastettua julkaisua, joka on varsin toimiva tapa pitää tiettyä julkaisurytmiä yllä. Erityisesti ajastettujen julkaisujen kanssa on syytä muistaa, että yrityksen tulee olla läsnä myös reagoimassa julkaisuihin, jottei käy niin, että julkaisu jää oman onnensa nojaan ilman yrityksen huomiota. Reagointiaika sosiaalisessa mediassa on verrattain lyhyt, ja siten aktiivinen läsnäolo on tärkeässä roolissa osallistavissa julkaisuissa.

 

Vuosikellosta tukea viestintään

Sosiaalisen median vuosikellon avulla saadaan rakennettua some-viestinnästä systemaattinen kokonaisuus, jossa punainen lanka kulkee koko ajan mukana. Vuosikello sisältää nimensä mukaisesti julkaisusuunnitelman: mitä, koska ja miten. Hyvällä suunnitelulla voidaan myös ennakoida ja työstää tulevien julkaisujen sisältöjä ennakkoon.

Vuosikello on yksinkertaisimmillaan excel, johon rakennetaan vuoden kestolle ajanjaksot, joihin suunnitellaan julkaisut. Ajanjaksot riippuvat yrityksen valitsemasta julkaisutahdista. Toiselle yritykselle julkaisu päivässä on sopiva rytmi, kun taas toisella yrityksellä julkaisu parin viikon välein toimii parhaiten. Paljon yli kahden viikon välein tehtävät julkaisut ovat jo melko kankeita, mutta toki jokainen yritys miettii julkaisurytmin sopivan sisällön ja käytettävien resurssien mukaan. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että määrä ei korvaa laatua. Vuosikelloon ajanjaksoihin kirjataan julkaisujen teemat tai alustavat sisällöt sekä tärkeimmät tavoitteet. Markkinoilla on myös erinomaisia kaupallisia viestinnän suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettuja vuosikelloja, joista esimerkkinä mainostoimisto Perjantain vuosikello.

Julkaisujen analysointi kuuluu osaksi vuosikelloa: ei vain räiskitä julkaisuja, vaan myös seurataan ja analysoidaan niiden vaikuttavuutta. Käytettäviä mittareita voivat olla esimerkiksi julkaisujen tavoitettavuus, seuraajamäärät, verkkosivuliikenne eri some-kanavista tai potentiaalisten asiakkaiden määrä. Analysoinnissa tulee huomioida myös julkaisuajankohta: kiinnostavinkaan julkaisu ei välttämättä saavuta suurta yleisöä, jos se julkaistaan aamuyön tunteina.

Toimivien julkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen ei ole yhtä ratkaisua, vaan erilaiset mallit toimivat eri yrityksissä ja eri kohderyhmissä. Yrityksen käytettävissä olevat resurssit, tuotteet tai palvelut, kohderyhmät ja käytössä olevat sosiaalisen median kanavat vaikuttavat kokonaisuuteen. Ei ole oikotietä onneen, vaan kokeilemalla, analysoimalla ja kehittämällä löytyy parhaat reseptit.

 

Aurinkoista kesää ja pistäkäähän some-kanavat laulamaan!

Marika Säisä

EntreFox-hankkeen projektipäällikkö
Lehtori
Turun ammattikorkeakoulu