”Rohkeus olla oma itsensä, vaikka hönttikin”, ja muita kokemuksia ikääntymisen hyödyistä yrittäjyydessä

03.12.2019

Täytän pian neljäkymmentä. Miten oma ikääntymiseni näkyy arjessa ja työssä? Fyysiset kolotukset lisääntyvät, jos en kiinnitä huomiota palautumiseen. Toisaalta koen lisääntynyttä itsevarmuutta osaamisestani ja työelämässä tytöttely on huomattavasti vähentynyt viime vuosina.

Tässä iässä myös kuilut ikätovereihin käyvät yhä selvemmiksi: emme enää jaa junnuleimaa työyhteisöissä, vaan työelämä vie meitä eri suuntiin. Osa omista ikätovereista on noussut johtaviin asemiin työpaikoillaan, kasvanut omien yritystensä vetäjiksi tai alansa koviksi ammattilaisiksi. Muutama on saanut työkyvyttömyyseläkkeen.

Entä minä 50-luvulla syntynyt – pitäisikö minun olla yli kaksikymmentä vuotta ’edellä’ tai ’jäljessä’ nelikymppistä? Kalenteri-ikäni perusteella pitäisi, mutta ei se mene ihan niin. Ei fyysisesti eikä ikäkokemuksena. Entä kuka kertoo, miten kuusikymppisenä pitää käyttäytyä ja miltä näyttää?  Tietotekniikan käyttö – ja erityisesti some-aktiivisuus – taitaa näissä meidän töissä olla asia, joka eniten erottelee eri-ikäiset – ainakin minut. Onko siinä sitten kyse tietoteknisistä taidoista vai tarvearvioinnista? Sitä voi miettiä.

Tässä iässä osaaminen ja kokemus kantavat, mutta pelkästään sen varaan ei voi tuudittautua. Löydän itsestäni edelleen intoa oppia ja kehittyä, ja pitkin kulunutta syksyä tähän on ollut oivallisia tilaisuuksia.

Tänä syksynä ikä ja siihen liittyvät käsitykset ovat olleet ajankohtaisia meidän molempien työssä. Olemme yhdessä käsitelleet ikää sekä siihen liittyviä vaatimuksia ja voimavaroja yli 55-vuotiaiden yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmässä.

Yhdentoista hengen ryhmä yrittäjiä Uudeltamaalta kokoontui joka toinen tiistai kanssamme yhteen käsittelemään työelämäänsä. Ryhmässä pohdimme yhdessä muun muassa osaamista – kuten digitaalisuuteen liittyviä taitoja – sekä oman työn markkinointia, yrityksen idean kirkastamista ja hyvinvointia yrittäjänä.

Ryhmätapaamisissa olemme halunneet vahvistaa myönteistä kokemusta iästä sekä haastaa mahdollisia ikään liittyviä ennakkoluuloja. Eräässä ryhmätapaamisessa päädyimme yhteisen keskustelun tuloksena kolmeen kokonaisuuteen iän mukanaan tuomista myönteisistä kokemuksista.

  1. Tiedän, kuka olen ja mitä haluan
    Tunnen itseni yhä syvemmin, enkä haaskaa aikaani turhuuteen. Koen varmuutta eri tilanteissa. Olen rohkeasti oma itseni, vaikka hönttikin!
  1. Pystyn ottamaan rennosti
    Olen ollut monessa mukana ja tiedän selviäväni. Kärsivällisyyteni on kasvanut enkä enää ole niin ehdoton. Hyväksyn erilaisuutta.
  2. Minulla on näkemystä ja kokemusta
    Olen tavannut elämässäni monia ihmisiä. Minulla on siis laajat verkostot ja uskallan hyödyntää niitä. Erilaisten kokemusten kautta olen kirkastanut näkemyksiäni ja kasvattanut vakuuttavuutta.

Nämä kokonaisuudet sisältävät loistavia luonnehdintoja ja osuvia oivalluksia vahvoista, oikeesti aikuisista yrittäjistä. Näistä voimme myös me muut matkamme edistyessä ammentaa itsellemme voimavaroja.

Minkä ikäinen oletkin, koe iästäsi ylpeyttä.

 

Sara Lindström & Marjukka Laine, 21.11.2019