Palvelumuotoilusta potkua bisnekseen

23.09.2021

Palvelumuotoilun lähtökohtana on palvelukokemuksen tai tuotteen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että nämä vastaavat mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyttäjän tarpeita. Yrittäjälle palvelumuotoilu on olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä, mutta sitä ei missään nimessä tarvitse kokea tylsänä ”pakkona”. Parhaimmillaan palvelumuotoilu luovaa ja innostavaa oppimista, jonka ytimessä on ajatus siitä että asiakas osallistuu palvelun tai tuotteen kehittämiseen.

Keväällä 2021 Entrefox järjesti palvelumuotoilun työpajojakokonaisuuden, josta tuli huippusuosittu. Kevään työpajat pohjautuivat palvelumuotoilun niin sanottuun tuplatimanttimalliin, jossa keskeistä on luova ongelmanratkaisu. Tuplatimantin idea on kehittämistyön aikana hioutuvassa kahdessa timantissa. Ensimmäinen timantti muodostuu tuotetta tai palvelua koskevat keskeisen ”ongelman” ymmärtämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ongelma pyritään ottamaan haltuun esimerkiksi havainnoimalla ja haastattelemalla asiakkaita. Kerätyn tiedon purkaminen ja analysointi auttavat yrittäjää tulemaan lähemmäs asiakasta ja ymmärtämään asiakaan toiveita ja käyttäytymistä.

Tupatimantin toinen vaihe puolestaan sisältää ratkaisun kehittämisen. Tässä prosessissa yrittäjän on mahdollista testata ratkaisuja erilaisten prototyyppien avulla ja kehittää palvelua tai tuotetta eteenpäin yhdessä asiakkaan kanssa. British Design Councilin mukaan tuplatimanttimalli kuvaa oivasti luovaa ongelmanratkaisuun kuuluvaa divergenttiä ja konvergenttiä ajattelua. Divergenssi tarkoittaa avointa suhtautumista, jossa kerätään tietoa tai ideoita ilman arviointia. Konvergenssi-vaiheessa tietoa analysoidaan ja arvioidaan, jotta voidaan poimia siitä paras kiteytys tai näkökulma.

Palvelumuotoilu on yhä tärkeämpää maailmassa, jossa asiakkaat ovat kulutustietoisia ja vapaus valita on huipussa. Vaikka liikeidea olisi loistava, ei asiakas välttämättä löydä tuotteen luokse. Palvelumuotoilu antaa yrittäjälle kilpailuetua, sillä sen auttaa keskittymään asiakkaan ja liiketoiminnan kannalta oikeisiin asioisin ja keksimään omaperäisiä ideoita ja ratkaisuja. Samalla uusia ideoita voidaan lähteä toteuttamaan matalammalla riskillä ja alhaisemmilla kustannuksilla.

Suositut EntreFoxin palvelumuotoilun työpajat järjestetään uudestaan syksyllä 2021. Tällä kertaa kielenä on englanti. Toiminta on alkanut syyskuun puolivälissä, mutta vielä syyskuun loppuun asti otamme uusia ilmoittautumisia vastaan. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkin löydät täältä: https://www.entrefox.fi/free-service-design-course-for-entrepreneurs-aged-55/

 

Saara Vainio ja Tytti Steel