Onni löytyy läheltä - Hyvinvoiva yrittäjä

23.12.2021

Sanotaan, että onni löytyy arjesta.

Tätä blogia kirjoittaessa aurinko paistaa ja pakkanen on muuntanut maiseman valokuvan kauniiksi. Kuura peittää maan. Kaunis maisema saa mielen rauhoittumaan ja ajatukset kenties hetkeksi pois arkisista murheista ja kiireestä. Onni voi siis löytyä läheltä.

Mutta mistä kaikesta suomalaisten onnellisuus sitten kumpuaa? Suomen täyttäessä 100-vuotta, tilastokeskus keräsi listan vertailuista, joissa Suomi on maailman kärjessä. Lista on jo muutaman vuoden vanha, mutta monilta osin edelleen ajankohtainen. Suomalaiset valittiin vuonna 2021 neljännen kerran maailman onnellisimmaksi kansaksi. (https://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa.html)

Tällaiset listaukset ovat mukavaa luettavaa. Nostimme tähän muutaman erityisen kiinnostavan saavutuksen.

 

Suomi on maailman onnellisin maa.

Onnellisuutta tutkimuksessa on mitattu tarkastelemalla erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten terveyttä, bruttokansantuotetta ja sosiaalisia tukiverkostoja. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he hymyilleet, nauraneet tai kokeneet nautintoa elämästään edellisenä päivänä.

Onnellisuutta ja hyvinvointia olemme edistäneet myös Entrefoxin hyvinvoinnin työpajoissa. Hyvinvointia voivat tuottaa monet asiat. Näitä asioita olemme nyt nimenneet, asettaneet tavoitteita hyvinvoinnin saavuttamiseksi. On puhuttu hyvinvoinnista ja terveydestä. On myös hymyilty, naurettu.

Naurun on todettu tuottavan hyvinvointia. Brittiläisen tutkimuksen mukaan nauru vähentää vihaisuutta, ahdistusta, stressiä ja masennusta. Nauramisella voidaan vaikuttaa myös fysiologisiin tekijöihin eli nauraminen voi myös nostaa kipukynnystä, parantaa keuhkotoimintaa, pienentää sydänkohtauksen vaaraa ja laskea veren glukoositasoja.

 

Suomalaisilla on EU:n kansalaisista toiseksi yleisimmin läheinen, johon turvautua tarvittaessa.

Verkostot ja läheiset ovat tunnistettu myös hyvinvoinnin työpajoissa erityisen merkityksellisiksi. Uskomme, että työpajojen kautta muodostuu toivottavasti elinikäisiä ystävyyssuhteita. Nämä suhteet ovat erityisen merkityksellisiä nyt kun olemme joutuneet ottamaan etäisyyttä toisiimme koronan vuoksi. Suomen Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella lähes joka kolmas suomalainen kokee juuri nyt yksinäisyyttä. Pidetään siis huoli toisistamme ja läheisistämme.

 

Suomessa on maailman puhtain ilma 

Miten ilma onkaan raikas, virkistävä ja houkuttelee meidät liikkumaan. Luonnon läheisyys vähentää tutkimusten mukaan sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. Tiedetään, että luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävät ihmisten hyvinvointia. Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset tulevat nopeasti ja pysyvät pitkään. Luonto vaikuttaa hyvinvointiin alentamalla verenpainetta, vähentämällä fyysisiä oireita ja lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, lievittämällä stressiä ja kohentamalla mielialaa. (mielenterveystalo) Myös sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy.  Nyt on siis juuri oikea aika lähteä metsään ja luontoon liikkumaan. Pienikin happihyppely katkaisee päivän ja virkistää mieltä. Jopa paremmin kuin perinteinen kuppi kahvia.

 

Joulun lähestyessä on hieno hetki pysähtyä hyvinvoinnin äärelle.

Jouluilta hämärtyy,
tuuli pois jo etääntyy.
Joka kuusen latvahan,
tarttuu tähti taivahan.
Hiljaisina seisoo maat.
Metsän vakaat asukkaat,
saapuu illan juhlihin,
yksin, kaksin, kolmisin.
Laulun tahtiin joka puu,
sinne tänne kallistuu.
Kettujenkin leikki on jouluyönä viaton.
– Oiva Paloheimo –

 

 

Katso lisää

 

Tyrväinen, L., Lanki, T., Sipilä, R. ja Komulainen, J. 2018. Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä. Duodecim 134 (13): 1397-403. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/duo14421

Mielenterveystalo Luettavissa: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luonnon_vaikutus_hyvinvointiin.aspx

 

8.12.2021

 

Katja Heikkinen

Reetta Raitoharju