Miten meni, miltä tuntuu? Kokemuksia yrittäjäryhmästä

24.03.2020

Työterveyslaitos järjestää EntreFox-hankkeessa valmennus- ja vertaisryhmiä yli 55-vuotiaille yrittäjille. Ensimmäinen  yrittäjien ryhmä toteutui syksyn 2019 aikana. Olipa kiinnostavaa ja antoisaa! Näin meistä ryhmän vetäjistä ainakin tuntui. Entä minkälaisin kokemuksin, ajatuksin ja tuntein osallistujat matkasivat kahden kuukauden taipaleensa? Näistä päällimmäisiä nostoja seuraavassa.

Ennen ryhmän käynnistymistä yrittäjiltä kysyttiin, mitä he toivovat valmennusryhmältä. Yksi yleisimmistä toiveista oli vertaistuen saaminen: toivottiin ryhmän tukea, kannustusta, kokemusten ja tiedon jakamista, kaikupohjaa omille pohdinnoille. Näihin toiveisiin ryhmä myös vastasi. Hyvänä koettiin esimerkiksi oman osaamisen ja taitojen tunnistaminen vertaisuuden kautta ja sen havaitseminen, että muilla on samantapaisia ongelmia.

Halusimme itsekin ajatella ryhmää nimensä mukaisesti sekä valmennuksen että vertaisuuden paikkana. Ryhmässä tehtiin harjoituksia ja käytiin läpi koulutuksellisia sisältöjä, mutta yrittäjät myös jakoivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan toisilleen. Yhden ryhmään osallistuneen yksinyrittäjän sanoin: kun ei ole työyhteisöä, ei tiedä, minkä asioiden kanssa muut painivat, eikä ole vertailukohtaa ammatillisesta osaamisesta. Itseä vertaa ehkä vain mielikuvaan muista.

Ryhmäläiset kokivat hyödylliseksi toisiltaan saamansa sparrauksen ja vinkit. Tämä kokemus liittyi erityisesti tekemäämme harjoitukseen, jossa pohdittiin yhteisesti ryhmän tuomia tilanteita. Tarkastelussa olivat osallistujien omasta yrityksestään tai yrittäjyydestään kuvaamat konkreettiset tilanteet tai kysymykset, joihin he kaipasivat toisilta ajatuksia ja ratkaisuvinkkejä. Tällaista työskentelyä olisi itse asiassa toivottu enemmänkin. Seuraavissa ryhmissä lisäämmekin näitä mahdollisuuksia käsitellä omia kysymyksiä.

Yrittäjän yksi tärkeä osaamisen alue on markkinointitaidot. Osallistujat kokivat tarvitsevansa apua ja vinkkejä markkinointiin ja myyntiin, itsensä ja yrityksensä esille tuomiseen. Onnistuimme löytämään vierailevaksi kouluttajaksi ryhmään hyvän tyypin, joka innostavalla otteella laittoi ryhmän miettimään, mitä omalla yrityksellään/yrittämisellään haluaa saavuttaa, mikä on sitä omaa ydinosaamista ja mistä asiakkaat haluavat maksaa. Tästä vierailusta ei kannata luopua seuraavassakaan ryhmässä!

Entä sitten digitaaliseen osaamiseen liittyvät taidot ja tarpeet? Tietotekniikan käytön ja digitaalisen viestinnän suhteen ryhmämme oli melko moninainen. Ryhmäläisten digitaidot ja -tarpeet olivat hyvinkin erilaiset. Kaikki ryhmämme yrittäjät eivät tarvinneet työssään lainkaan esimerkiksi sosiaalista mediaa, kun taas joillekin se oli keskeinen työväline. Oletamme, että tämä moninaisuus kuvastaa 55 vuotta täyttäneitä yrittäjiä laajemminkin. Seuraavien yrittäjäryhmiemme kanssa meidän onkin mietittävä tarkkaan, miten voimme vastata näihin yksilöllisiin tarpeisiin.

Ryhmäprosessin päätteeksi kyselimme palautetta. Oli hienoa huomata, että ryhmäläiset toivat avoimesti esiin ajatuksiaan siitä, mikä toimi ja mitä voisi kehittää. Saimme näin hyviä vinkkejä seuraavia ryhmiä ajatellen. Tämä myös osaltaan kertonee siitä, että ryhmään rakentui turvallinen ja avoin ilmapiiri ajatusten esittämiselle. Ryhmään mukaan lähteneet olivat myös sitoutuneita olemaan mukana koko matkan ajan: suurin osa oli paikalla joka kerta, poissaoloja oli vain muutama ennakkoon sovittu. Tuntui siltä, että tapaamisia ei ollut yhtään liikaa – ennemminkin palautteissa tuli toiveita useammasta kerrasta.

Tästä on hyvä jatkaa! Seuraava ryhmämme yli 55-vuotiaille yrittäjille käynnistyy alkusyksyllä, ja siitä tulee toivoaksemme vähintään yhtä innostava kuin edellisestä. Kiinnostuitko? Tietoja syksyllä 2020 järjestettävästä yrittäjäryhmästä https://www.entrefox.fi/yrittajien-valmennus-ja-vertaisryhmat-2020/

Marjukka Laine ja Heli Ansio