Mistä tukea yritykselleni?

25.05.2021

Koronan aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet merkittäviä monelle suomalaiselle yrittäjälle. Varsinkin tutkijat ja taiteilijat ovat useissa yhteyksissä haastaneet yhteiskuntaa ottamaan vastuuta taiteilijoiden hyvinvoinnista. Taiteen rahoitusjärjestelmän ongelmat, kun kuormittavat vapaita taiteilijoita myös normaalioloissa.

Kauppakamarin jäsenilleen maaliskuussa 2021 tekemän kyselyn mukaan yritykset pitävät hallituksen koronatoimia sekavina. Kyselyyn vastanneista noin 2 700 yrityksestä 67 prosenttia katsoi, että hallituksen toiminta koronan hoidossa on ollut melko tai erittäin sekavaa ja ennakoimatonta. Tukia on myönnetty, mutta kovin moni yrittäjä on jäänyt yksin ja ilman neuvoja.

Kustannustuet ovat mahdollistaneet mutta aiheuttaneet myös mielipahaa

Kolmannella kierroksella tukiehtoja muutettiin muun muassa tuen minimimäärän osalta. Yritys saattoi näin saada 2 000 euroa tukea, jos muut tukiehdot täyttyvät, vaikka tukisumma jäisikin laskennallisesti alle 2 000 euron.  Pääsyy kun hakemusten hylkäyksille aiemmilla kierroksilla oli tuen jääminen alle 2 000 euron alarajan.

Tämä muutos on palvellut erityisesti yksinyrittäjä ja pienyrittäjiä. Tuen hakijoista valtaosa oli alle kymmenen työntekijän yrityksiä ja heille myös maksettiin eniten tukea. Tukea haettiin eniten ravitsemistoiminnan ja majoituksen toimialoilta.

Tilanne on edelleen vakava

Suomen Yrittäjien yrittäjäkyselyn mukaan 13 prosenttia yrityksistä on maksuvaikeuksissa koronaepidemian takia ja 10% pohtii toiminnan lopettamista. Konkurssiuhkaa kokee viisi prosenttia yrityksistä. Jopa 63 prosenttia yrittäjistä kertoo yrityksensä kärsivän joillakin tapaa koronakriisistä. Yli puolella yrityksistä myynti on vähentynyt ja viidenneksellä yli 30 prosenttia. Tiukimmilla ovat koko koronakriisin ajan olleet ravintola-ala, majoitus, taiteet, viihde, virkistys, henkilöliikenne, koulutus ja osa kaupanalasta.

Kauppakamarin tekemän selvityksen mukaan kolmasosa yrityksistä uskoo, että niiden liikevaihto kasvaa loppuvuoden aikana 1-50 prosenttia. Kuitenkin kolmasosa arvelee liikevaihdon pysyvän ennallaan ja kolmasosa laskevan.

Jos kohtaat taloudellisia haasteita

Ensimmäinen neuvo yrittäjille on olla yhteydessä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Rahoittajat ovat eri foorumeilla kertoneet mahdollisuuksista neuvotella lyhennysvapaita ja joustaa maksuajoissa.  Useat yrittäjät ovat toivoneet ja saaneet tukea myös vuokranantajiltaan

Vuokrat ovat merkittävä yrittäjän menoerä tuloista riippumatta. Erityisen raskasta aikaa on ollut mm. ravintoalan yrittäjillä, jotka eivät ole saaneet jatkaa toimintaansa vaan ravintolat ovat olleet suljettuina pitkiäkin ajanjaksoja. Osa liiketilojen vuokranantajista ovat tulleet yrittäjiä vastaan mm vuokria pienentämällä, tai antaen kokonaan maksuvapaan ajanjakson.

Vuokranantajat ovat saattaneet sopia myös erilaisista tukipaketeista yritysten kanssa. Apua on voitu antaa myös muilla keinoin kuten tukemalla yrittäjän markkinointia.

 

Rahoitusneuvontaa kootusti

Kasvurahoitus (www.kasvurahoitus.fi) on koonnut yhteen kattavasti yhteen ajankohtaista tietoa pienille ja keskisuurille yrityksille mikäli liiketoiminnassa on haasteita. Tietoa on koottu mm. seuraavista aiheista.

  • Kuinka selviydyn koronan aiheuttamasta talousahdingosta?
  • Mistä apua tai rahoitusta hankalaan tilanteeseen?
  • Suomen hallituksen yrityksiä koskevat päätökset
  • Maksujen lykkäykset ja helpotukset
  • Ohjeet yritystukien hakemiseen
  • Mistä apua tukihakemusten tekemiseen?

Myös talouskuutio sivustolta (www.talouskuutio.fi/korona-tuet/) on kootusti tietoa erilaisista tukimuodoista.

 

Rahoittajia

Valtion toimesta yrityksiä ovat rahoittaneet valtion toimesta Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset, kunnat ja Teollisuussijoitus sekä Valtiokonttori. osa rahoituksista on jo päättynyt kuten yksinyrittäjille myönnetty tuki (2000€) kunnilta. Yrittäjille myönnettiin myös oikeus työttömyysturvaan. Laki astui voimaan 8.4.2020 ja se oli voimassa 30.6.2020 asti.

 

Avustukset pienille ja keskisuurille osakeyhtiöille

Business Finlandin normaalit rahoituspalvelut ovat osakeyhtiömuotoisten yritysten käytettävissä. Ne on tarkoitettu mm. Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkeä. Katso lisää:

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/business-finland-koronatuki-ohje/

https://www.businessfinland.fi/

Avustukset pienille yhtiöille ja muille yhtiömuodoille

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä. Katso lisää:

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/ely-avustuksen-teko-ohje/

https://www.ely-keskus.fi/

 

 

Lisätietoa

Kasvurahoitus: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/

Kauppakamarikysely: https://kauppakamari.fi/tiedote/kauppakamarikysely-hallituksen-koronatoiminta-yritysten-mielesta-sekavaa-ja-ennakoimatonta/

Kustannustuki: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/

Työttömyysturva: https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/yritystoiminta-ja-tyottomyysturva/

Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/

 

Kirjoittajat:

Katja Heikkinen ja Reetta Raitoharju