Kun yrittäjän pitäisi osata kaikki

28.10.2021

Olemme EntreFox-hankkeen aikana järjestäneet ensin Helsingin Meilahdessa ja lopulta Zoomissa yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmiä, joissa reilun kymmenen hengen ryhmissä olemme lukukauden ajan, parin kolmen viikon välein, pohtineet 55 vuotta täyttäneille yrittäjille keskeisiä kysymyksiä. Valmennusten väleissä yrittäjillä oli mahdollisuus sparrata omia erityisiä kysymyksiään. Loppuhaastattelujen perusteella voimme sanoa, että jotkut teemat ovat kestosuosikkeja.

Rönsyjen rajaaminen. Innostuneena yrittäjyydestä ja kaikista mahdollisuuksista tehdä kiinnostavaa ja mielekästä työtä ja toisaalta huolissaan siitä, että keikkaa riittää, voi tulla houkutus tehdä ihan kaikkea, mitä asiakkaat keksivät pyytää ja itse keksii. Riskinä on oman yritysviestin epäselvyys, markkinoinnin hankaluus ja yrittäjän jaksamisen loppuminen. Oman tekemisen rajaaminen ja selkiyttäminen koettiin helpommaksi vertaisryhmässä ja markkinoinnin ammattilaisen avulla.

Oman osaamisen markkinointi. ”Kun en mä oo semmonen, joka turuilla ja toreilla omasta osaamisesta huutelee.” Ja ”osaahan tätä nyt kaikki”. 55 vuotta täyttäneiden yrittäjien ryhmässä oli helppo havahtua siihen, että pitkän työuran myötä on karttunut erityistä ja ainutlaatuista osaamista, jota tosiaankaan ei kaikilla ole ja jota kyllä kehtaa mainostaa. Nettisivuja, mainosvideoita ja some-kampanjoita syntyi ryhmän aikana monta lisää.

Hinnat ylös. ”Kehtaako tästä nyt noin paljon pyytää.” Moni yksinyrittäjä on kaino pyytämään työstään tai tuotteestaan sellaista korvausta, joka paitsi kattaisi kustannukset, myös jättäisi yrityksen kassaan puskuria pahan päivän varalle ja varaa investointeihin. Toiset yrittäjät herkästi arvioivat yrittäjän työn tai palvelun paljon arvokkaammaksi kuin yrittäjä itse.

Monenlaiset käytännön asiat ja valinnat. Varsinkin tietotekniikka. Varsinkaan yksinyrittäjällä ei ole oikein ketään, jonka kanssa pallotella kaikenlaisia arjen pulmia tilaratkaisuista talouden pitoon, puhumattakaan tietoteknisistä haasteista. Ryhmissä sai toisilta yrittäjiltä ideoita moniin arjen pulmiin, mutta tietotekniset ongelmat tuntuivat tuskastuttavilta. Onneksi löytyi Digiapusi, jolta viimeiset kaksi ryhmää saivat kullanarvoisia neuvoja ja konkreettista apua it-pulmiin, joiden ratkominen itse voi viedä tuntikausia työaikaa.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Toisille se on elämäntapa ja toiset tarvitsevat siihen kannustusta. Silloin kun yrityksellä on tiukkaa, on yrittäjän vaikea priorisoida muuta kuin yrityksen eteen tehtyä työtä. Joskus taas on niin innoissaan projektista, ettei malta pitää taukoja ja syödä kunnolla. Jotkut tarvitsisivat tällaista vertaisryhmää toistuvasti.

Tällaisesta aika tiiviisti tapaavasta ryhmästä tulee tärkeä ja läheinen. Keskeytyksiä ei juuri ollut. Vähän henkilökohtaisemmiltakin tuntuvia aiheita rohkenee jo ottaa esiin ja yllättäen havaitsee, että muillakin on samoja pulmia ja epäilyksiä, jos kohta ilonaiheitakin.

Lopussa meiltä kysyttiin, että tuleeko näitä ryhmiä lisää. Voinko mainostaa ystävällenikin? Hankerahoituksella organisoitu tuki yrittäjille loppuu, kun hanke loppuu. Formaatti osoittautui toimivaksi. Voisimmepa jatkaa niitä systemaattisemmin.

Miira Heiniö

Työterveyslaitos

EntreFox järjestää torstaina 2.12. englanninkielisen webinaarin, jossa Digiapusi-firman asiantuntijat ratkovat yrittäjien ja itsensätyöllistäjien digipulmia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.entrefox.fi/digital-clinic-for-entrepreneurs-and-self-employed-people/