Korona muuttaa etätyötaitoja ja -tapoja

20.03.2020

Valtaosa yrityksistä on siirtänyt henkilöstön etätyöhön niiden osalta, joilla työ on mahdollista toteuttaa etänä. Tämä on tuonut uudenlaisia haasteita puhelin- ja verkkoliikenteeseen. Tekniikka & Talous –sivuston uutisessa 17.3.2020 kerrotaan koronan tuoneen vipinää verkkoihin ja mobiilidatan määrän kasvaneen 34%. Niin ikään puheluliikenne on kasvanut DNA:n välitysverkkojen johtajan Ville Virtasen mukaan viime torstaista kuluvan viikon maanantaihin jopa 40% tavalliseen loppuviikkoon ja viikonloppuun nähden [Tekniikka & Talous 17.3.2020]. Tunnistan tilanteen myös omalta osaltani. Siirryttyäni etätyöhön kuluvan viikon maanantaista lähtien, on työpäivät kuluneet vuoroin Skypessä, Teamsissä ja puhelimessa.

Etätyö on ollut kasvava trendi viime vuosien ajan, mutta nykyhetken kaltaista puhelin- ja verkkoliikenteen kuormitusta ei ole aiemmin syntynyt, sillä etätyö on työntekijän näkökulmasta jaksottunut tyypillisesti muutamiin päiviin viikossa tai kuukaudessa.  Kun valtaosa niistä, joille etätyö mahdollista, on yhtäkkiä yhtä aikaisesti kuormittamassa verkkoliikennettä, ei tilanne ole mutkaton. Esimerkiksi Ylen uutisissa 13.3.2020 kerrotaan etätyön kaataneen valtion salatun verkkoyhteyden. Tämän johdosta työntekijöiltä estetään pääsy Facebookkiin ensi viikolla. [Yle 13.3.2020]

Toistaiseksi jatkuva täysipäiväinen etätyö tuleekin varmasti muuttamaan etätyötaitoja ja –tapoja. Jo nyt muutamassa päivässä on käynyt selväksi, että teknologia ei mutkattomasti tue etätyöskentelyä näin suurella volyymilla. Skypen ja Teamsin osalta on suosituksena, ettei verkkopalaverissa olevat henkilöt jaa videokuvaa palaverin aikana, joka säästää jo merkittävästi kaistaa. Tekniikka varmasti kehittyy edelleen ajan myötä ja mahdollistaa kenties tulevaisuudessa entistä tehokkaammat välineet verkkopalavereiden hoitoon.

Tekniikan ohella suuri kysymys on etätyötaidot ja –tavat, kuten työnohjaus ja tiimityöskentely. Etätyö vaatii ihmisiä aiempaan aktiivisempaan otteeseen itseohjautuvassa työskentelymallissa. Miten priorisoin ja määrittelen työtehtäväni? Miten viestin tehokkaasti tiimini kanssa ilman jatkuvaa verkkopalaveria? Miten työskentelen tehokkaasti osana tiimiä, kun työ tulee hoitaa fyysisesti erikseen ja varsin itsenäisesti?

Tekniikan kehittämisen myötä suuren tarkasteluun tuleekin ottaa myös etätyöskentelytavat. Toimivinkaan teknologinen ratkaisu ei vastaa työntekijän puolesta itseohjautuvuuteen, töiden järjestelyyn ja toimivien etätyökäytänteiden luomiseen. Niin ikään katse kääntyy myös yksittäisen henkilön etätyöprosessien ja työnohjauksen lisäksi tiimien työskentelyyn. Työterveyslaitoksen artikkelissa on kuvattu tiimin kehityskaaren neljä vaihetta, jotka jokainen tiimi käy läpi hitsautuessaan yhteen ja muodostaessaan yhteisen ja tehokkaan tiimityömallin. Ensimmäisessä vaiheessa ”muotoutuminen” työryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa, tiimin jäsenten osaamisalueisiin sekä uusiin työtehtäviin. Toisessa vaiheessa ”kuohunta” jaetaan vastuualueet ja tehtävät tiimin jäsenten kesken. Kolmannessa vaiheessa ”normiutuminen” alkaa tiimin yhteisymmärrys olla pääpiirteittäin saavutettu. Ryhmät jäsenet osaavat tehdä tiimiin liittyviä päätöksiä yhdessä ja pienemmät päätökset voidaan delegoida pienemmille ryhmille. Neljännessä vaiheessa ”tehtävän suorittaminen” käynnistyy varsinaisesti tiimin tehokas työskentelyaika. Ryhmä on motivoitunut saavuttamaan asetetut tavoitteet.  Mallissa kuvataan esimiehellä olevan tärkeä rooli jokaisessa kehityskaaren vaiheessa. Miten tiimi sitoutuu tehokkaasti yhteen ja löytää yhteisen sävelen työskentelyssä, jos työ tapahtuu valtaosin tai kokonaan etänä?

Ei niin huonoa, etteikö jotain hyvääkin, sanotaan. Korona tulee muuttamaan etätyötaitoja ja –tapoja, ja se on hyvä asia. Ylen 16.3.2020 julkaisemassa artikkelissa sosiaalipolitiikan tutkijatohtori Satu Ojala Tampereen yliopistolta näkee koronaviruksen aiheuttaman etätyöbuumin antavan yrityksille mahdollisuuden tarkastella omia käytäntöjään. Niin ikään työelämän tutkija Anu Järvensivu Humanistisesta ammattikorkeakoulusta arvioi maamme olevan aika isojen muutosten äärellä. Etätyön lisääntyminen laajassa määrin voisi olla muuttuja, joka saattaa muuttaa koko yhteiskuntaa mm. liikennejärjestelyissä ja asumisessa.

 

Etätyöterveisin,

Marika Säisä
EntreFox-hankkeen projektipäällikkö
Lehtori
Turun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Hallanmaa, Teemu. Koronavirus synnytti etätyöbuumin, joka saattaa mullistaa työelämän – Asiantuntija: Tässä ollaan aika isojen muutosten äärellä. Yle 16.3.2020. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-11257808

Lukkari, Jukka. Korona toi vipinää verkkoihin, mobiilidatan määrä kasvoi 34%. Tekniikka & Talous 17.3.2020. Saatavilla: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/korona-tuo-vipinaa-verkkoihin-mobiilidatan-maara-kasvoi-34-/01748e5b-05c4-4d77-91e4-dfbc5a51f518

Sormunen, Elli. Etätyö kaatoi valtion salatun verkkoyhteyden – työntekijöiltä estetään Facebookiin pääsy ensi viikolla. Yle 13.3.2020. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-11255717

Työterveyslaitos. Tiimin kehityskaaren neljä vaihetta – näin esimies hioo timantin. TTL 28.5.2014. Saatavilla: https://www.ttl.fi/tyopiste/tiimin-kehityskaaren-nelja-vaihetta-nain-esimies-hioo-timantin/