Korona koettelee maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä

13.10.2020

Entrefox -hankkeessa järjestämme toiminnallisia työpajoja ulkomaalaistaustaisille yrittäjille heidän liiketoimintansa tukemiseksi. Keväällä alkanut korona-pandemia laittoi työpajojen sisällön aika lailla uusiksi, kun moni ulkomaalaistaustainen yrittäjä jäi äkillisesti ilman ansioita tai koki merkittäviä muutoksia liiketoiminnassaan. Hankkeen vetäjinä opimme sen, että pandemian on vaikuttanut ulkomaalaistaustaisteb yrittäjien arkeen aivan erityisellä tavalla. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme syitä sille, miksi ulkomaalaistaustaiset yrittäjät ovat monella tavoin haavoittuvassa asemassa suhteessa vallitsevaan kriisiin.

Keväällä hallitus päätti sulkea ravintolat ja yökerhot koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ainoastaan ulosmyynti sallittiin. Merkittävä osa ulkomaalaistaustaisista yrittäjistä työllistää itsensä palvelusektorilla, erityisesti ravintoalalla. Näin ollen pandemiakriisillä on ollut aivan erityinen vaikutus maahanmuuttajataustaisten yrittäjien liiketoimintaan ja heidän hyvinvointiinsa.

Tilannetta on myös hankaloittanut suomalaisen palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus. Moni yrittäjä joutui huhti-toukokuussa hakemaan työttömyysturvaa paikkaamaan koronatilanteen aiheuttamaa ansionmenetystä. Suomalainen palvelujärjestelmä ja työttömyysturvan hakeminen prosessina ei ole yksinkertaista välttämättä edes suomalaistaustaiselle, saatikka sitten, jos suomen kielentaito on puutteellinen ja palvelujärjestelmä itsessään tuntematon. Ulkomaalaistaustaisilta yrittäjiltä työttömyysturvan hakeminen vaati aivan erityistä selvitystyötä sekä henkisiä ponnisteluita. On myös yrittäjiä, joilta oikeutettu työttömyysturva on jäänyt saamatta juuri puutteellisen kielitaidon vuoksi.

Oman kuormitustekijänsä yrittäjien muuttuneessa arjessa on kotimaan mahdollisesti heikentynyt tilanne sekä huoli perheestä ja sukulaisista. Kukapa meistä ei haluaisi tukea läheisiltään ja seistä itse läheistensä tukena vaikeina aikoina?. Toisaalta tilanteessa on voitu nähdä myös valoisa puoli: Suomi on selvinnyt koronakriisistä maailman mittapuulla suhteellisien hyvin, sekä maassamme on myös toimiva sosiaaliturvajärjestelmä. Näin ollen, toiset EntreFoxin työpajoihin osallistuneista  ovat jopa ilmaisseet helpotusta ollessaan Suomessa globaalin kriisin aikana, sillä tilanne kotimaassa, tai muualla, saattaisi olla vaikeampi.

On erittäin tärkeää, että ulkomaalaistaustaiset yrittäjät eivät jää yksin ahdingossaan. He ovat vallitsevan epidemiatilanteen moninkertaisia uhreja: he kohtaavat taloudellisen ja sosiaalisen kriisin vieraissa olosuhteissa, ja usein myös kaukana läheisistään. Yrittäjyyspalveluiden onkin tässä tilanteessa erityisen tärkeää varmistaa psykososiaalisen tuen ja muiden palveluiden saatavuus myös englannin kielillä sekä tehostaa viestintää, jotta kukaan ei jäisi ulkopuolelle. Myös kuluttajina me voimme tehdä valintoja, joilla autamme ulkomaalaistaustaisten yrittäjien selviytymistä.

Entrefox –hanke järjestää 24.11 yrittäjille suunnatun Light in the Darkest Hour – webinaarin, jossa aiheena on yrittäjän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen haastavina aikoina. Tervetuloa kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä keskustelemaan aiheesta pienryhmissä. Voit ilmoittautua mukaan oheisesta linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/107096/lomake.html

Huomioithan, että tapahtuma järjestetään englannin kielellä.