Korkeakouluyhteistyötä pk-yrittäjille

25.11.2021
Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Meillä EntreFox-hankkeen yritystyöpajassa korkeakouluyhteistyö aihe nousi pinnalle, kun pidimme hyvinvoinnin työpajaa. Osallistuvat yrittäjät kysyivät, olisiko pian päättyvän hankkeen jälkeen mahdollisuuksia jatkaa yhteistyötä, ja mitä nämä mahdollisuudet olisivat. Pyynnöstä kokosimmekin esityksen meillä Turun ammattikorkeakoulussa tarjolla olevista palveluista ja esittelimme niitä yrittäjille.

Esittelemistämme palveluista erityisesti Kansalaisen IT-tuki riemastutti monta yrittäjää. Kansalaisen IT-tuki tarjoaa maksutonta apua, neuvontaa ja koulutusta tietokoneasioissa kaikille Turun ja sen lähiseudun asukkaille. Myös theFIRMAn toiminta herätti mielenkiintoa; oppimisympäristö tuottaa nettisivuja, markkinointimateriaaleja, sovelluskehitystä opiskelijavoimin. Liiketoiminnan kehittämiseen löytyi myös omat palvelunsa: opiskelijoiden vetämiä osuuskuntia, mainostoimisto ja erilaisia opintojaksojen toimeksiantoja.

Pk-yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä toivoisi tapahtuvan entistä enemmän. Tällaista yhteistyötä ovat esimerkiksi työharjoittelut tai projekti- ja harjoitustyöt sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Selvityksen¹ mukaan huomattava osa pk-yrityksistä ei tee lainkaan yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, vaikka yhteistyössä mukana olevat yritykset kokevat sen hyödylliseksi ja yhteistyön lisääminen hyödyttäisi sekä korkeakoulua, että yritystä. Syyt siihen, että pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteystyö on vielä alihyödynnetty mahdollisuus, ovat selvityksen mukaan yritysten rajalliset resurssit tai korkeakoulujen epäselvä viestiminen ja se, ettei toimintaa tunneta, tai tiedetä, keneen tulisi ottaa yhteyttä.

Korkeakoulujen tulisikin huomioida toiminnassaan selvemmin pienten ja keskisuurten yritysten monimuotoiset tarpeet. Yhteistyön rakentamiseen tulee selityksen mukaan panostaa ja korkeakoulujen tarjoamat yhteistyömuodot tulisi viestiä yrityksille selkeästi sekä ymmärrettävästi.

Mitä yhteistyön muotoja korkeakouluilla sitten on tarjota pk-yrittäjille alussa mainittujen esimerkkien lisäksi? Ehkä perinteisin ja tunnetuin yhteistyön muoto ovat erilaiset harjoittelut, toimeksiannoista tehdyt opinnäytetyöt, projektit ja muut toimeksiannot. Mikäli sinulla yrittäjänä on tarvetta tämänkaltaiselle yhteistyölle, voit ottaa yhteyttä haluamaasi korkeakouluun. Esimerkiksi meillä Turun ammattikorkeakoulussa oikea taho, johon ottaa yhteyttä ovat rekrytointipalvelut, jotka tarjoavat Turun seudun ja Varsinais-Suomen alueen organisaatioille väylän, jonka kautta yritykset voivat välittää tietoa omista työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoistaan.

Yrittäjänä sinua saattaa kiinnostaa myös erilaiset koulutuspalvelut ja -kokonaisuudet. Jatkuvaan oppimiseen panostaminen onkin yrittäjille yhä tärkeämpää ja tässä korkeakouluyhteistyöllä on luonteva paikka. Mikäli yrittäjänä tarvitset vaikkapa kokoustilaa tai tilaa tapahtumallesi, voi erilaisia tiloja vuokrata monien korkeakoulujen kautta.

Myös terveyden- ja hyvinvoinnin palveluja löytyy niitä kouluttavista korkeakoululuista – esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa Sun hyvä elämä –klinikalta, jossa on tarjolla mm. esteettömän ja turvallisen asumisen neuvontakeskus, fysio- ja toimintaterapiapalvelut, kuntotestaus sekä näytteenotto ja laboratoriopalveluja.

Korkeakoulun näkökulmasta pk-yritysyhteistyö antaa opiskelijoille mahdollisuuden kouluttautua ja soveltaa oppimaansa oikeassa työympäristössä. Yritysyhteistyöllä on tärkeä merkitys myös opetushenkilökunnalle, jotta he voivat ylläpitää ammattitaitoaan ja laajentaa verkostojaan. Myös erilaisien hankkeiden, kuten EntreFoxin, keskiössä ovat toimivat yhteydet pk-yrityksiin ja sitä kautta tietenkin mahdollisimman kattava vaikuttavuus alueelle. Pk-yrittäjät puolestaan saavat korkeakouluyhteistyöstä tuoretta osaamista, uusia ajatuksia sekä resurssia toiminnan kehittämiseksi. Erilaisissa hankkeissa voi kouluttautua, kehittää tuotteita ja palveluita tai vaikka panostaa omaan hyvinvointiinsa. Toivommekin, että jatkossa pk-yrityksistä otetaan rohkeasti yhteyttä korkeakouluihin, jotta voimme jatkaa yhteistyön kehittämistä.

 

Turun ammattikorkeakoulun palveluista ja yhteistyön muodoista voi lukea täältä.

 

Yhteistyöterveisin

Reetta Raitoharju, Katja Heikkinen, Teemu Hyytiä

 

¹Selvitys: PK-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta saatavilla: pk-yritysten_korkeakoulujen_yhteistyo_2018.pdf (yrittajat.fi) 23.9.2021