Kokka kohti tulevaisuutta

24.08.2021

Elokuussa on mukavaa palata töiden ääreen, kun akut on kesällä ladattu ja ajatukset ovat taas tulevassa syksyssä. Yrittäjällä kesälomalla rentoutunut mieli saattaa nostaa paljon uusia ideoita yrityksen toiminnan tai palveluiden kehittämiseen.

Yritystoiminnan ja palveluiden kehittämisen lähtökohdat voivat vaihdella varsin laajasti. Toisinaan on selkeä tarve kehittää uusia palveluja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Toisinaan lähtökohta voi olla myös työn tehostamisen tarve esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Myös itsensä toteuttamisen tarve ja työn merkityksellisyyden vahvistaminen voivat toimia kannustimena uusien kehitysprojektien käynnistämisessä.

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen, mutta mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii ymmärrystä tarjolla olevista ratkaisuista. Projektin suunnitteluvaiheessa on myös tärkeää muistaa, että maailmaa ei tarvitse saada kerralla valmiiksi. Parempi onkin rajata selkeä ja riittävän pieni kokonaisuus, jonka toteutus on mahdollista. Kehityksen kohteena voi olla esimerkiksi verkkokaupan julkaisu, digitaalisen viestinnän kehittäminen tai palvelukanavan uudistaminen digitaalisemmaksi. Kaikkea ei kannata välttämättä tehdä yksin, vaan tarpeen mukaan voi hakea sopivia kumppaneita.

Uuden idean elinvoimaisuus kannattaa myös harkita suunnitteluvaiheessa. Mitä tulevaisuuden trendit ovat ja mennäänkö yrityksen toiminnan kehittämisessä tulevien trendien mukaan vai valtavirtaa vastaan? Trendillä tarkoitetaan pitkän aikavälin kuluessa tapahtuvaa kehityssuuntaa, jota on suhteellisen helppoa jäljittää tai ennakoida. Megatrendi taas on yksittäinen ilmiö tai usean trendin joukko, joka hallitsee määräävästi tulevaisuuden suuntaa.

Sitra nostaa tulevaisuuden megatrendeiksi seuraavat:

  1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire!
  2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  3. Verkostomainen valta voimistuu
  4. Teknologia sulautuu kaikkeen
  5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Kunkin trendin takana piilee monimutkaisia kehityskulkuja, joihin voi tutustua laajemmin Sitran materiaaleissa. Sitran selvityksessä Megatrendit koronan valossa arvioidaan yllätyksiä olevan luvassa jatkossakin. Kaikkiin yllätyksiin ei ole mahdollista varautua, mutta yhteiskuntaa ja yrityksiä on mahdollista rakentaa kestävämmäksi. Miten teidän työssänne huomioidaan tulevaisuuden yllätykset ja kestävä näkökulma yrityksen uudistamisessa?

EntreFoxin digipiloteissa toimimme yrittäjän kumppanina yhdessä suunnitellun projektin kehittämisessä. Digipilotit sisältävät yrityksen tarpeen mukaan niin koulutusta kuin konsultointiakin. Koulutus voi liittyä esimerkiksi uuden ohjelmaan haltuunottoon tai sosiaalisen median käyttöön yrityksen viestinnässä. Konsultointi voi liittyä esimerkiksi uuden järjestelmän hankintaan, verkkosivuston asiantuntija-analyysiin, sosiaalisen median strategian ja vuosikellon kehittämiseen tai uuden digitaalisen palvelun luontiin.

Otathan yhteyttä, mikäli kaipaat kumppania kehitysprojektisi toteutukseen. Lisätietoa digipiloteista löydät verkkosivuiltamme: https://www.entrefox.fi/digipilotit/

Lämmintä loppukesää ja menestystä tulevaisuuden projekteihin!

 

Marika Säisä
EntreFox-hankkeen projektipäällikkö

 

Lue lisää blogeistamme:
https://www.entrefox.fi/blogit/itsensa-toteuttaminen-ja-tyon-merkitys/
https://www.entrefox.fi/blogit/ars-longa-vita-brevis-elaman-mittainen-ja-laajuinen-oppiminen/
Lue lisää Sitran megatrendeistä:
https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/
https://media.sitra.fi/2020/10/02085411/megatrendit-koronan-valossa.pdf