Kohti tuntematonta – Yrittäjän kokemuksia etätyöstä

28.04.2021

Koronapandemian aiheuttamat muutokset jokapäiväisessä elämässä ovat kestäneet nyt yli vuoden ja sana ”etä” on jo pitkän tovin pyörinyt kaikkien huulilla. Konsertit, palaverit, messut, kilpailut, koulutukset ja kaikki mahdollinen tuntuu olevan järjestettynä etänä. Niin ikään jopa kahvitauot pidetään etänä. Tämä on aiheuttanut suuren muutoksen monien yrittäjien elämässä ja toimintatavoissa.

Digitalisaatio on pitkään esillä ollut termi, mutta koronapandemian johdosta se on muuttunut paljon konkreettisemmaksi. Monet ovat sitä mieltä, että koronapandemian jäädessä taakse, etätyö jää suuremmaksi osaksi työkulttuuriamme kuin aikaisemmin.

Etätyön vaikutukset työhyvinvointiin

Etätyöskentelyllä on todettu olevan lukuisia vaikutuksia työhyvinvointiin myös yrittäjillä. Työhyvinvoinnin vaikutukset ovat niin positiivisia kuin negatiivisia, ja vaikutukset vaihtelevat henkilöstä riippuen. Osalla yrittäjistä etätyöskentely on mahdollistanut joustavammat työajat, mikä puolestaan mahdollistaa paremman vapaa-ajan suunnittelun. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on helpompaa ja tällä on positiivinen vaikutus sekä henkiseen, että fyysiseen jaksamiseen.

Valitettavasti tässäkin asiassa on kaksi puolta, eivätkä vaikutukset ole aina positiivisia. Me kaikki, jotka olemme tehneet töitä kotona, olemme varmasti huomanneet, miten työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on tullut haastavammaksi. Yrittäjillä tämä asia on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus ja vaikka etätyökalut ovatkin tulleet laajaan käyttöön viime vuoden aikana, on ihmisten välinen kanssakäyminen vähentynyt huomattavasti. Tämä voi vaikuttaa tietysti työn tekemiseen, mutta ennen kaikkea tällä on huomattu olevan kielteinen vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja työuupumus on lisääntynyt. Me EntreFoxissa ymmärrämme digitalisaation tuomat haasteet sekä työhyvinvoinnin tärkeyden, ja sen miten tärkeää on keskittyä omaan vointiin kaiken työnteon keskellä. Näihin teemoihin pureudumme yrityskohtaisissa digipiloteissa ja hyvinvoinnin workshopeissa.

 

Etätyöhön siirtymisen haasteet

Etätyöskentely ei suinkaan ole uusi asia, mutta koronan myötä etätyöhön loikattiin suurella voimalla, pakolla, ja tiukalla aikataululla. Koronapandemian suljettua toimistot ja pakotettua työntekijät kotiin työskentelemään, etätyöratkaisujen ja työkalujen käyttöönotto etenivät poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Ei mennyt kauan, kun alkoi ilmaantumaan uusia sovelluksia jokaisen osaamisrepertuaariin, sovelluksia, joihin ei ollut ennen koskenutkaan. Tämä kosketti erityisesti monia pienyrittäjiä, joilla ei ollut ennen koronaa tarvetta Teamsille ja Zoomille, mutta nyt se saattaa olla yrityksen elinehto.

Yhteydenpitovälineiden lisäksi tavat ja väylät markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluja piti monessa yrityksessä miettiä täysin uusiksi. Monessa yrityksessä koko liiketoimintamallia on päästy ja jouduttu miettimään uudesta näkökulmasta digitalisaatiota hyödyntäen. EntreFoxissa toteutamme digipilotteja yhteistyössä yrittäjien kanssa yritysten tarpeiden mukaan. Projekteissa tuemme digiosaamista ja elinikäistä oppimista keskittymällä digitalisaation ja tietotyön prosessien tukemiseen.

Päätimme kysyä yhdeltä EntreFoxin digipiloteissa mukana olleelta turkulaiselta koulutusalan yrittäjältä hänen kokemuksiaan etätyöskentelyyn siirtymisestä sekä sen tuomista haasteista ja fiiliksistä.

 

Miltä tuntui ajatus siitä, että oma toiminta muutetaan etätoiminnaksi?

”Yritystoiminnan etätoiminnaksi muuttaminen ei tullut mitenkään yllätyksenä. Yritystoimintani sulkeutui Koronan takia 12.3.2020. Mietin noin kuukauden verran, miten ihmeessä voisin yritykseni kanssa päästä eteenpäin. Sitten lähdin kyselemään kursseja eri tahoilta digitaalisuuden ja verkko-opetuksen perään.  Turun ammattikorkeakoulusta otettiin yhteyttä ja tarjottiin projektia juuri digitaalisuuteen liittyen. Tuntui oikein hyvältä ratkaisulta ongelmaani.”

 

Kun lähdettiin suunnittelemaan etätapahtumia, tuntuiko se aluksi pelottavalta?

”Ei tuntunut pelottavalta. Minua ei yleensä pelota. Olin innokkaasti mukana – kohti tuntematonta.”

 

Kuinka vaikeaksi koet etätapahtuman järjestämisen, verrattuna paikan päällä tapahtuvaan?

”En mitenkään muuten vaikeaksi, mutta jos puhutaan taidon opettamisesta etänä, on sellaisessa tapauksessa huomattavan paljon valmistelevaa työtä, jotta kaikki se mitä näyttäisin tunnilla esim. demonstraatiot oli verkko-opetuksessa tehtävä videoille tai kuvasarjoille verrattuna aikaisempaan toimintaan.

Ajankäytön resurssilaskelma voisi olla aika lähellä esim. 12 tunnin kurssista taitoaineen yhteydessä valmistelevat digitaaliset aineistot ovat noin sata tuntia työtä. Olen yli 30 vuotta opettanut taitoaineita pääasiassa teoriaa 2/3 ja käytännön töitä kolmasosa. Ajankäyttö aineiston valmisteluun on paljon suurempi ja merkittävämpi asia etäopetuksessa, kuin livenä opettamisessa. Toimin alalla, jossa ei ole varsinaisesti oppikirjoja. Aineistoni on jo aiemminkin muodostunut keräämästäni kuvapankista, ja laajasta opetusaineistosta, jota löytyy hyllymetreittäin kotoani.”

 

Mikä on suurin haittapuoli esimerkiksi luennon järjestämisessä etänä? Entä positiiviset puolet?

”Nyt olen tehnyt vain muutaman kokeilun verkko-opetuksesta. Tiedän, että tulen säätämään ja etsimään oikeita uomia pitkään. Tulen tekemään omia oppimisprosessejani siitä, miten keksin ratkaisuja, ja opin hyödyntämään erilaisia asioita tätä työtä tehdessäni. Minulle kontakti asiakkaisiin ja opiskelijoihin merkitsee paljon. Opetuksen aikana voin seurata miten opiskelijat etenevät, mutta nyt mikroilmeet ja muut kehollisuuden ilmaisukeinot, kaikki hienopiirteisyys tuntuu jäävän pois. En voi tarkastella opiskelijoiden ergonomiaa. Keskustelu, yhdessä pohtiminen tai esim. jonkun opiskelijan ongelma jää huomiotta. Olen paljon käynyt kollegiaalista keskustelua opiskelijoiden kanssa siitä, miten yhdessä voimme havaita ongelman ja millaisia ratkaisukeinoja siihen voidaan yhdessä pohtien löytää. Uskon voivani kehittyä verkko-opetuksen opettajana. Tiedän jo nyt mitä laitteita tulen hankkimaan opetustyön helpottamiseksi. Tiedän kokemuksesta, että olen taitava live-opettaja. Nämä formaatit ovat kaksi eri maailmaa.”

 

Miten asiakkaat ovat ottaneet vastaan etätapahtumat?

”Nyt on vasta kaksi pilottia takanapäin. On liian aikaista sanoa.

Sen verran olen jutellut yleisesti opiskelijoiden kanssa (siis, en ole opettanut heitä verkossa), että moni sanoo omasta kokemuksestaan erilaisten Teams-miittien jälkeen, etteivät he ole sellaisia ihmisiä, jotka saavat irti kovin paljon etäopetuksesta (taitoaineiden osalta). Uuden asian edessä ovat monet opettajat. Itse uskon, että kun tätä kehitetään ja saadaan monipuolisesti laitteita interaktiiviseen toimintaan, tulee tästä menestys.”

 

Koetko, että pandemian jälkeen jatkat etätapahtumien järjestämistä?

”Ihan varmasti tulen kehittämään asiaa eteenpäin ja uskon tähän “ajan ja paikan vapauttavaan toimintaan”.

Seison uuden mielenkiintoisen tulevaisuuden edessä. Kuljen kohti opettajuuden ja ohjaajan uudenlaisia haasteita. Matka tulee olemaan mielenkiintoinen ja tarjoaa aivan uudenlaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia!”

 

Haemme parhaillaan yrittäjiä mukaan digipilotteihin, joissa tuemme digiosaamista ja elinikäistä oppimista keskittymällä digitalisaation ja tietotyön prosessien tukemiseen. Kohteena voi olla esimerkiksi erilaisten järjestelmien hankinnan tukeminen ja koulutus uusien järjestelmien käyttöön, tuottavuuden kasvu, some-strategia ja -markkinointi, asiakasymmärryksen lisääminen, palvelujen digitalisointi ja uusien palvelujen innovointi.

Kaikki projektit räätälöidään yrityskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Digipilottien hinnat ovat tuettuja (rahoittaja 80%, yrittäjä 20%) eli yrittäjän omavastuuosuus pääosassa projekteja lasketaan muutamissa satasissa. Lue lisää ja lähde mukaan digipilotteihin.

 

Lue lisää hyvinvoinnin kehittämisestä blogeistamme:

https://www.entrefox.fi/blogit/ala-yrita-yksin-tukea-hyvinvointiin-vertaisryhmasta/

https://www.entrefox.fi/blogit/laakkeita-laitteita-vai-linnunlaulua-uniongelmiin-on-tarjolla-monia-ratkaisuja/

https://www.entrefox.fi/blogit/yrittaja-kay-itsesi-kanssa-kehityskeskustelu/

 

 

Kirjoittanut

Samuli Gratscheff, Turun Ammattikorkeakoulun Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelija

Tuomas Sillanpää, Turun ammattikorkeakoulun Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelija

Marika Säisä, EntreFox-hankkeen projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu