EntreFox kiittää!

17.06.2022

EntreFox-hanke on päättymässä kesäkuun lopussa. On aika tullut kiittää kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita. Projekti käynnistyi huhtikuussa 2019. Silloin maailma näytti kovin erilaiselta. Pandemiasta ei ollut tietoakaan, kuten ei myöskään kiristyneestä ulkopoliittisesta tilanteesta.

Tarjosimme yrittäjille neljää palvelua: yrityskohtaiset Digipilotit ja Hyvinvoinnin työpajasarja Varsinais-Suomessa sekä Yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmät ja maahanmuuttajataustaisille yrittäjille suunnattu Entrepreneurship workshops Uudellamaalla. Kaiken kaikkiaan projektin palveluihin on osallistunut yhteensä 124 yrittäjää kehittääkseen omaa osaamistaan, edistääkseen liiketoimintaansa, vahvistaakseen hyvinvointiaan ja verkostoituakseen yrittäjäkollegoiden kanssa.

Palvelujen ohella olemme luotsanneet neljä Ratkaisuriihi-tapahtumaa, joissa on käsitelty muun muassa palvelumuotoilua, digitalisaatiota, hyvinvointia ja verkostoitumista. Tapahtumasarjaan on osallistunut yli 100 henkilöä.

Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä BSLF for Sustainable Working Life -projektin koordinoimassa kansainvälisessä yhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on nostaa hyviä kansallisia käytänteitä sekä edistää aktiivista ikääntymistä ja elinikäistä oppimista. Olemme työskennelleet kahdessa kansainvälisessä temaattisessa työryhmässä, joihin on osallistunut eri alojen asiantuntijoita Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta sekä alkuvaiheessa myös Valko-Venäjältä ja Venäjältä.

Pitkä matka on kuljettu siitä, kun suunnittelimme hanketta vuonna 2018. Meillä on ollut kerrassaan mahtava asiantuntijatiimi Turun ammattikorkeakoulusta, Työterveyslaitokselta ja Helsingin yliopistosta. Toimintaamme on ansiokkaasti sparrannut ohjausryhmä, joka on koostunut Turku Business Regionin, Varsinais-Suomen yrittäjien, Uudenmaan yrittäjien ja osallistuvien organisaatioiden asiantuntijoista. Huomioiden viime vuosien pandemian, muuttui alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden hyvin vähän. Osa työstä tehtiinkin etänä ja osa tapahtumista järjestettiin verkossa, mutta valtaosin projekti on viety maaliin suunnitelman mukaisesti.

Vaikka projekti onkin päättymässä, jää blogin ohella Yrittäjän kehityspolku elämään myös tulevaisuudessa. Blogiteksteissä on varsin ajattomia tekstejä koskien montaa aihealuetta, kuten yrittäjän verkostojen tärkeyttä, hyvinvointia, ajanhallintaa, digitaalista viestintää – vain muutamia mainitakseni. Suosittelen lämpimästi lukemaan niitä myös tulevaisuudessa.

Yrittäjän kehityspolkua olemme asiantuntijatiimin kanssa työstäneet osana projektia. Kehityspolku koostuu neljästä osa-alueesta: ajanhallinnan, osaamisen ja terveyskunnon teemoista sekä teemat kokoavasta kehityskeskustelusta. Teemavalinnat on tehty yritysten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Asiantuntijoidemme lisäksi Yrittäjän kehityspolun työstämiseen on osallistunut yli 70 yrittäjää, yritysvalmentajaa ja/tai yritysneuvojaa vuonna 2021 järjestetyissä testaustilaisuuksissa. Olemme äärimmäisen kiitollisia saadusta palautteesta, kiitoksista ja kehitysehdotuksista, jonka perusteella olemme tuotetta edistäneet. Ottakaa hetki itsellenne, ja käykää kehityskeskustelu itsenne kanssa. Mitkä asiat toimivat nykyisellään hyvin ja missä olisi kehittämistarpeita?

Tärkeimpänä haluaisimme kuitenkin nostaa keskiöön yrittäjät. Olemme kukin tahollamme päässeet käymään upeita ja avoimia keskusteluja yrittäjien kanssa. Keskusteluissa on käyty läpi tilanteesta riippuen esimerkiksi pandemian tuomia haasteita liiketoimintaan, yrityksen vahvuuksia ja kehityskohteita sekä myös yrittäjään henkilöityviä teemoja ajanhallintaan, osaamiseen ja terveyskuntoon liittyen. Hyvinvoiva yritys lähtee hyvinvoivasta yrittäjästä ja siksi elinikäinen oppiminen ja aktiivinen ikääntyminen koskettavat meitä kaikkia ikään katsomatta. EntreFoxissa yrittäjät on nostettu keskiöön jo suunnitteluvaiheesta alkaen, mutta ilman teitä emme olisi saaneet näin upeita tuloksia aikaiseksi. Kiitos luottamuksesta, kiitos aktiivisesta mukaantulosta, kiitos erinomaisesta yhteistyöstä!

 

Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja menestystä tulevaisuuteen!

 

Terveisin,

Marika Säisä ja EntreFox-tiimi

 

 

Lue lisää Yrittäjän Kehityspolusta: https://www.entrefox.fi/kehityskeskustelu/

Lue lisää blogeistamme: https://www.entrefox.fi/blogi/

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä:

https://bslf.eu/bslf-for-sustainable-working-life-policy-brief-series/