Hei yrittäjä, ammatinharjoittaja, freelancer tai itsensätyöllistäjä!

Tuntuuko sinusta, että on aina kiire? Koetko, että aika ei kunnolla riitä siihen, mitä haluaisit tai olisi tarpeen tehdä? Vaivaako riittämättömyyden tunne?

Hyvä ajanhallinta vaikuttaa hyvinvointiisi työssä, edistää sinulle riittävän tuloksen saavuttamista ja auttaa hallitsemaan yritystoimintasi eri osa-alueita.

Iän myötä ihmiselle kertyy monenlaista kokemusta elämästä, työstä ja usein myös yrittäjyydestä. Tulevaisuuden aikahorisontti näyttäytyy erilaisena eri-ikäisillä. Nuoremmalla horisontti työelämässä jäljellä olevan ajan suhteen on usein avoimempi, ja se voi saada tavoittelemaan monenlaisia asioita. Varttuneempi harkitsee usein enemmän, mihin on mielekästä aikaansa käyttää. Toisaalta myöhemmän uravaiheen yrittäjä voi olla pitkän linjan ammattilainen, mutta yrittäjänä silti uusi. Ajatuksissa voi olla jatkaa työtä vielä pitkäänkin, mutta harkinnassa on ehkä muutoksia työnteon tapoihin. Suunnitteilla saattaa myös jo olla yrittäjyydestä luopumista esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen myötä. 

Mikä onkaan tilanteesi, hyvä ajanhallinta luo pohjaa jaksamiselle ja hyvinvoinnille sekä yrityksen menestymiselle. Ajanhallinnan päämääränä on onnellisempi ja stressittömämpi elämä. Tähän tarvitaan ajanhallintaa työpäivään, ja myös laajemmin elämän eri osa-alueiden kesken. 

Siirry yrittäjän ajanhallintakyselyyn