55+ yrittäjä on taitava ajankäyttäjä

Viisi-kuusikymppisellä ihmisellä on jo monenlaista kokemusta elämästä, työstä ja usein myös yrittäjyydestä. Varttuneempi ihminen harkitsee, mihin on mielekästä tai järkevää aikaansa käyttää. Konkareiden vahvuuksia ovat esimerkiksi taitavuus tiedon soveltamisessa ja kokonaisuuksien hallinnassa. Konkarit tunnistavat olennaiset asiat ja osaavat arvioida tiedon merkitystä.
Varttuneemmat haluavat hyödyntää mahdollisimman paljon kokemustaan ja olemassa olevaa osaamistaan. Osaaminen ja kokemus kyllä kantavat, mutta oppimiseen ja kehittymiseen kannattaa silti myös varata aikaa ja voimavaroja.

Tulevaisuuden aikahorisontti vaikuttaa tavoitteiden asetteluun työssä (Carstensen ym. 1999). Myöhemmän uravaiheen yrittäjänä voit olla pitkän linjan ammattilainen, mutta yrittäjänä silti uusi. Voit arvella jatkavasi työtä vielä parikymmentä vuotta, mutta harkitset ehkä muutoksia työnteon tapoihin. Voit myös olla suunnittelemassa jo yrittäjyydestä luopumista esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen myötä.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet vaikuttavat myös ajanhallintaan. Vaikka pienten lasten hoitovaihe ja perhearki eivät enää vie samassa määrin aikaa kuin nuorempana, 55+ yrittäjällä on usein jo hoivavastuita tai asioiden huolehtimisen vastuita vanhenevista vanhemmistaan.

Mikä onkaan tilanteesi, hyvä ajanhallinta luo pohjaa jaksamiselle ja hyvinvoinnille sekä yrityksen menestymiselle. Ajanhallinnan päämääränä on onnellisempi ja stressittömämpi elämä.